۲۷ آذر ۱۳۹۴،‏ ۱۷:۱۷
کد خبر: 81883812
۰ نفر
عمليات گازرساني به 11 روستاي خلخال شروع شد

اردبيل - ايرنا- عمليات گازرساني به 11 روستاي خلخال دربخش هاي خورش رستم وشاهرود روز جمعه با حضور مسولان و روستاييان آغاز شد.

به گزارش ايرنا، اسماعيل اصلان پوررئيس مهندسي و اجرايي طرح‌هاي گازرساني شركت گاز استان اردبيل گفت: گازرساني به 11 روستاي شهرستان خلخال با تخصيص 640 ميليارد ريال اعتبارازمحل اعتبارات شركت ملي گازكشوروبا 60 كيلومترشبكه گذاري توسط شركت گازاستان اجرا مي شود.
وي با بيان اينكه تا پايان سال 1396 تمامي روستاهاي خلخال گازدارمي شوند ،افزود: درحاضر 56 درصد ازروستاهاي اين شهرستان ازنعمت گازطيبيعي برخوردارند ودرسطح 36 درصد ازروستاهاي خلخال نيزكه شامل 30 روستا واقع دربخش هاي مركزي، خورش رستم و شاهرود مي باشد عمليات گازرساني درحال اجرا است .
با بهره برداري از11 طح گازرساني روستايي خلخال 823 خانوارساكن در9 روستاي بخش خورش رستم ودوروستا دربخش شاهرود تا پايان سال آتي ازنعمت گازبرخوردارخواهند شد.
روستاهاي جعفرآباد ،سفيدآب، سجهرود، آهو، چنارلق، زاويه جعفرآباد ، زاويه كيوي، كيوي زاويه و روستاي نوده دربخش خورش رستم وروستاهاي تيل وكرين دربخش شاهرود خلخال روستاهايي هستند كه عمليات گازرساني به آنها شروع شد.
خلخال در جنوب اردبيل واقع است.