روز خلوت ستاد انتخابات فرمانداری تهران با ثبت نام یك داوطلب

تهران - ایرنا - دومین روز از ثبت نام داوطلبان مجلس خبرگان رهبری در حوزه انتخابیه تهران با حضور و نام نویسی یك داوطلب در ستاد انتخابات فرمانداری پایتخت به پایان رسید.

به گزارش روز جمعه خبرنگار ایرنا فرایند اجرایی ثبت نام از داوطلبان پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان در دومین روز نیز از ساعت هشت صبح در محل فرمانداری پایتخت به عنوان حوزه انتخابیه اصلی استان تهران آغاز و در ساعت 16 به پایان رسید.
نخستین فردی كه در روز دوم برای نام نویسی به عنوان داوطلب عضویت در مجلس خبرگان رهبری به فرمانداری تهران مراجعه كرد، یك روحانی بود كه خود را متولد سال 1347 و استاد دانشگاه علمی، كاربردی معرفی كرد.
وی كه به خبرنگاران گفت شاگرد آیت الله فاضل لنكرانی بوده، پس از انجام فرایند قانونی نام نویسی برای انتخابات مجلس خبرگان رهبری از حوزه انتخابیه تهران، ستاد انتخابات فرمانداری را ترك كرد.
در ادامه، فردی كه به منظور نام نویسی در انتخابات مجلس خبرگان رهبری از حوزه انتخابیه گلستان به فرمانداری تهران مراجعه كرد، با راهنمایی عوامل اجرایی ستاد انتخابات فرمانداری به وزارت كشور رفت.
حدود 20 خبرنگار، عكاس و تصویربردار از رسانه های مختلف پوشش خبری و تصویری فرآیند نام نویسی داوطلبان مجلس خبرگان رهبری در ستاد انتخابات فرمانداری تهران را انجام می دهند.
روز گذشته و در نخستین روز از فرآیند ثبت نام داوطلبان انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری ، دو نفر با حضور در فرمانداری تهران برای شركت دراین انتخابات از حوزه انتخابیه تهران نام نویسی كردند.
استان تهران دارای 16 كرسی در مجلس خبرگان رهبری است.
كار ثبت نام داوطلبان عضویت در مجلس خبرگان رهبری استان تهران در ستاد فرمانداری تهران به عنوان حوزه انتخابیه اصلی استان، انجام می شود.
پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری و دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی روز هفتم اسفند ماه سال جاری برای اولین بار به طور همزمان در سراسر كشور برگزار می شود.
تهرام1109/281/7364// 1625