نماينده معارضان سوريه : اسد در روند انتقال سياسي حضور نداشته باشد

تهران – ايرنا – معارضان سوري مدعي شدند كه شرط حضورشان در مذاكرات صلح سوريه تشكيل دولتي انتقالي بدون حضور بشار اسد است.

به گزارش خبرگزاري رويترز، رياض حجاب كه هفته گذشته ازسوي هياتي درعربستان سعودي به عنوان نماينده وهماهنگ كننده معارضان درروند مذاكرات صلح سوريه انتخاب شد، امروز (جمعه) درجمع خبرنگاران گفت: قطعنامه هاي شوراي امنيت سازمان ملل نيز تاكيد كرده اند كه روند انتقال درسوريه بايد بدون حضور اسد صورت گيرد وشوراي انتقالي حاكم بايد ازقدرت اجرايي تام برخوردار باشد.
حجاب افزود: ما فقط وارد مذاكراتي مي شويم كه براين اصل استوار باشد وهرگونه مذاكره بر اساس اصول ديگر را رد مي كنيم و در اين زمينه سازش نخواهيم كرد.
حجاب كه درسال 2012 به دولت بشار اسد پشت كرد، درنشست هفته گذشته رياض، با 24 راي موافق اعضاي 34 نفره نهادي متشكل ازنمايندگان گروه هاي معارض سوري انتخاب شد. انتظار مي رود اين نهاد هدايت مذاكرات صلح ميان طرف هاي سوري را در آينده به عهده داشته باشد.
اين در حالي است كه «جان كري» وزير خارجه آمريكا اعلام كرد: واشنگتن با نتايج نشست رياض مشكل دارد واگر قرارباشد مذاكرات صلح سوريه هفته آينده ازسرگرفته شود، مسائلي در توافق گروه هاي مخالف سوري وجود دارد كه بايد حل شود.
همچنين وزارت امور خارجه روسيه دربيانيه اي با اشاره به برگزاري نشست معارضان سوري در پايتخت عربستان سعودي براي تشكيل هياتي واحد براي مذاكره با هيات دولت سوريه اعلام كرد: برخي از شركت كنندگان در نشست معارضان سوري در رياض، از گروه هاي افراط گرا و همدست تروريست ها در سوريه بودند.
در اين بيانيه امده است: بخش قابل توجهي از معارضان سوري از شركت در نشست رياض خودداري كرده وعلت اين اقدام خود را عدم تمايل به نشست درپشت يك ميز و مذاكره با افراط گرايان و تروريست ها عنوان كردند.
نمايندگان گروه هاي مخالف دولت سوريه روز پنجشنبه گذشته در بيانيه پاياني كنفرانس معارضان نظام سوريه در رياض كه بدون حضور نماينده سازمان ملل و تعدادي از گروههاي درگير در سوريه برگزار شد، خواستار تشكيل دولت «كثرت گراي دموكراتيك» و واگذاري قدرت از سوي بشار اسد شدند.
شبد -**9156/1859