اعضاي هيات اجرايي انتخابات بروجرد معرفي شدند

بروجرد - ايرنا - اعضاي اصلي هيات هاي اجرايي پنجمين دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبري و دهمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي شهرستان بروجرد معرفي شدند.

معاون سياسي اجتماعي فرماندار ويژه بروجرد گفت: هشت تن به عنوان اعضاي هيات اجرايي انتخابات خبرگان رهبري در بروجرد انتخاب شده اند.
احمد گودرزيان روز جمعه در گفت و گو با ايرنا افزود: اين افراد شامل احمدمحمدي، حسين صفري، سيد مرتضي اسماعيل زاده، عبدا..نصرالهي، احمد موسيوند، حجت الاسلام علي محمد امامي، مهدي ريحانچي و محمد مقومي مي باشند.
وي اظهار كرد: مسلم پورقاسميان معاون استاندار لرستان و فرماندار ويژه بروجرد نيز رئيس هيات اجرايي انتخابات در اين شهرستان مي باشد.
معاون سياسي اجتماعي فرماندار ويژه بروجرد افزود: بررسي اوليه صلاحيت نامزدهاي انتخابات مجلس شوراي اسلامي در شهر بروجرد برعهده اين هيات اجرايي است.
وي گفت: ثبت نام از نامزدهاي انتخابات مجلس خبرگان رهبري در بروجرد انجام نمي شود و داوطلبان براي ثبت نام بايد به مركز استان مراجعه نمايند.
شهرستان بروجرد داراي دو كرسي نمايندگي در مجلس شوراي اسلامي است.
انتخابات پنجمين دوره مجلس خبرگان رهبري ودهمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي هفتم اسفندماه سال جاري در كشور برگزارمي شود.
6052/3022