بيماران خاص نيازمند حمايت اجتماعي هستند

قم- ايرنا- مديرعامل كانون هموفيلي ايران گفت: بيماران خاص به موازات حمايت هاي درماني، نيازمند حمايت هاي اجتماعي و رفاهي هستند.

به گزارش ايرنا، «احمد قويدل» روز جمعه در ديدار هيات مديره كانون هموفيلي ايران با آيت الله محمد جواد فاضل لنكراني از اعضاي جامعه مدرسين حوزه علميه قم افزود: اگر بيماران خاص را فقط مورد حمايت درماني قرار دهيم، آنها زندگي نباتي خواهند داشت و از همه مولفه هاي اجتماعي محروم مي شوند.
وي با بيان اينكه كانون هموفيلي ايران در سراسر كشور 29 نمايندگي دارد، برخي مشخصه هاي بيماري هموفيلي را توضيح داد و گفت: دولت كمك هاي بسياري براي بيماران خاص ارائه مي دهد، اما قيمت داروهاي اين بيماران بسيار گرانقيمت و بالاست و بايد مردم و خيرين نيز ياري دهنده و كمك رسان اين بيماران نيازمند باشند.
مديرعامل كانون هموفيلي ايران با بيان اينكه اگر بيماران خاص مورد حمايت قرار بگيرند، مي توانند همچون ديگر افراد جامعه به زندگي خود ادامه دهند، خاطرنشان كرد: متاسفانه دركشورمان همچنان قوانين مناسب براي حمايت از بيماران خاص به تصويب نرسيده و يك فراكسيون با اين عنوان در مجلس شوراي اسلامي تشكيل نشده است.
وي در پايان با بيان اينكه خوشبختانه در دولت يازدهم آزمايشات بارداري مورد حمايت بيشتري قرار گرفته و گسترش يافته است، تصريح كرد: بيماري هموفيلي تا 70 درصد در هنگام جنيني قابل تشخيص است و رهبر معظم انقلاب نيز مجوز پايان دادن به بارداري براي اين افراد تا پيش از چهارماهگي را صادر كرده اند و بايد جلوي تولد نوزادان هموفيلي گرفته شود.
اعضاي هيات مديره و مديران دفاتر نمايندگي كانون هموفيلي ايران در سراسر كشور براي برگزاري جلسات مشترك و همچنين ديدار با برخي علما و مراجع عظام تقليد به شهر مقدس قم سفر كرده اند. ك/4
8146/ 6133/