امام جمعه اندیمشك:بستر اصلی فتنه 88 پیروی از هوای نفس بود

اندیمشك-ایرنا-امام جمعه اندیمشك با اشاره به فتنه سال 88 گفت:عامل اصلی این فتنه پیروی از هوای نفسانی و دنیاطلبی عده ای از گمراهان بود.

به گزارش ایرنا حجت الاسلام نعمت الله خدامی در خطبه های این هفته نمازجمعه اندیمشك با اشاره به توطئه های دشمنان و تلاش گسترده آنان در براندازی نظام اسلامی افزود:برنامه طراحی شده برای فتنه 88 حدود یك دهه پیش انجام شده بود.
وی اظهار كرد:از سال 78 تا 88 و حدود یك دهه كامل دشمنان با استفاده از افراد وابسته داخلی و با انجام برنامه هایی، درصدد براندازی نظام جمهوری اسلامی بودند.
وی گفت:فتنه گران، پرچم سیدالشهدا را آتش زدند و اصل ولایت فقیه برگرفته از ولایت امام علی علیه السلام را مورد اهانت قرار دادند.
حجت الاسلام خدامی با تجلیل از هوشمندی مردم در حمایت از نظام جمهوری اسلامی اظهار كرد:با حضور به موقع مردم و ولایتمداری آنان این فتنه خنثی شد و اعتقادات مردم دشمن را وادار به عقب نشینی كرد.
امام جمعه اندیمشك گفت:وجه تمایز جامعه اسلامی ما با سایر جوامع در رهبری كم نظیر و ولایتمداری مردم است كه همواره رمز موفقیت ایران اسلامی بوده است.
وی افزود:اطاعت از رهبری، رعایت همبستگی های اسلامی و ملی، ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و تقویت ریشه های اصیل اسلامی و انقلابی موجب تداوم هرچه بیشتر نظام اسلامی و رسیدن به قله های موفقیت است.
وی در بخش دیگری گفت:عده ای بودند كه از ابتدای انقلاب همراه امام و انقلاب بودند اما به دلیل عدم بصیرت راه را گم كرده و با نظام و انقلاب فاصله گرفتند.
وی افزود:باید پیوند همه ما با قرآن، ولایت و ارزش های اسلامی جامعه عمیق و ناگسستنی باشد تا راه واقعی را گم نكنیم.
امام جمعه اندیمشك در ادامه كشتار مردم نیجریه از سوی گروه های تكفیری را محكوم كرد.
7281/6125