مجلس درحمايت و تصويب طرح هاي توسعه اي مربوط به روستاها مصمم است

ياسوج - ايرنا- نماينده مردم شهرستان هاي بويراحمد ودنا در مجلس شوراي اسلامي گفت: همواره يكي از بخش ها و حوزه هاي مورد حمايت و تقويت نمايندگان مجلس شوراي اسلامي طرح ها و لوايح مربوط به توسعه روستاها بوده است.

به گزارش ايرنا، غلام محمد زارعي روز جمعه در نشست كارگروه توسعه روستايي و عشايري كهگيلويه وبويراحمد افزود: نمايندگان مجلس نيز آمادگي لازم و همكاري با دولت يازدهم و معاونت توسعه مناطق محروم در زمينه تصويب هر طرح توسعه اي براي توانمند سازي روستائيان را دارند.
زارعي بيان كرد: اهتمام ويژه دولت يازدهم و شخص رئيس جمهور مبني بر تقويت و توسعه روستاها اكنون فصل جديدي را از كارهاي عمراني و زيرساختي همراه با نگاه هاي مشاركتي و تعاوني در روستاها بوجود آورده است.
وي با اشاره به برخي ايرادهاي اساسي در نظام ساختاري مربوط به روستاهاي كشور و افزايش بي رويه مهاجرت روستائيان نيز گفت: اين مهم نيازمند يك كاركارشناسي و راهبردي و نظريه هاي علمي ، دقيق و موشكفانه از سوي تمامي اركان نظام است.
زارعي با بيان اينكه اقدام هاي انجام شده در روستاهاي بويراحمد و دنا در اين دولت رشد چمشگيري داشته است،افزود: در دو سال گذشته بيش از يك ميليون و 300 هزار مترمربع جاده روستايي در اين دو شهرستان بهسازي و آسفالت شده است.
وي ابراز داشت: در حوزه خدمات رساني به منطقه محروم زيلايي با جمعيتي افزون بر 12 هزار نفر جمعيت نيز تحول چمشگيري اتفاق افتاد و واژه محروميت براي اين حوزه ديگر نامانوس است.
زارعي اظهار كرد: در اين دوسال همچنين حدود دو هزار هكتار از اراضي كشاورزي در مناطق مختلف بويراحمد و دنا به شبكه هاي زهكشي و تامين آب كشاورزي مجهز شده اند.
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كهگيلويه وبويراحمد نيز در اين نشست گفت: بر اساس مركز آمار جمعيت روستايي استان حدود دو هزار و 239 آبادي است كه از اين تعداد حدود 565مورد خالي از سكنه است.
حسن نوروزي افزود: 672 روستا نيز داراي جمعيتي كمتر از 10 خانوار هستند.
وي با طرح اين سئوال كه آيا خدمات دهي و ايجاد زيرساخت ها در اين روستاها قابليت اجرايي به لحاظ توجيه اقتصادي و هزينه كرد بودجه هاي دولتي را دارد يا نه، گفت: البته استان در انجام اقدام ها و خدمت به اين روستاها تاكنون كوتاهي نكرده است.
وي از دو برابر شدن بودجه دهياري هاي استان در سال 93 نسبت به سال 92 خبر داد و گفت: اعتبار عمراني دهياري ها از محل رديف هاي مختلف استاني در سال 92 230 ميليارد ريال بود كه با افزايش حدود دو برابري در سال 93 به 460 ميليارد ريال رسيد.
نوروزي ميزان اعتبار مصوب دهياري ها در سال 94 را نيز 890 ميليارد ريال ذكر كرد و گفت: تاكنون حدود 260 ميليارد ريال آن تخصيص يافته است.
وي ابراز داشت: علاوه بر اعتبارات مصوب در بودجه امسال براي دهياري ها حدود 200 ميليارد ريال نيز از بخش حمل و نقل جهت توسعه راه هاي روستايي استان اختصاص يافت.
3016/1662