موازي كاري در برخي حوزه هاي پژوهش خوب است

كيش - ايرنا - قائم مقام وزير علوم ، تحقيقات و فناوري ، موازي كاري در امر پژوهش را خوب عنوان كرد و گفت: اگر افزودن به يافته ها با قابليت هاي فكري و از سوي چند فرد يا نهاد مورد بررسي قرار گيرد نه تنها موازي كاري نيست بلكه خوب و مورد قبول است.

به گزارش روز جمعه ايرنا ، محمد سعيد تسليمي در حاشيه آيين اختتاميه سومين جشنواره پژوهشي در دانشگاه پرديس بين المللي كيش دانشگاه تهران در پاسخ به سوال اختصاصي خبرنگار ايرنا در مورد افزايش بودجه هاي پژوهشي نسبت به سال گذشته افزود: اعتبارات هر ساله روبه افزايش است اما زماني كه اولويت هاي اساسي مطرح مي شود عقل حكم مي كند كه ابتدا بايد به آنها پرداخته شود ، گاه مسائلي مهم ترهم وجود دارد .
وي پژوهش را محصول تلاش و فكر آدمي دانست و در مورد افزايش طرح هايي كه كه قابليت اجرايي شدن دارند ، بيان داشت: افزايش ها و اثر بخش بودن اين طرح ها نقطه به نقطه است و بررسي آن نيازمند مطالعات آماري دقيق است .
وي با تاكيد بر اينكه هر نهاد پژوهشي در حوزه كاري بايد خود را ارتقا دهد ، افزود: تمامي سازمان ها و نهادها در ارتباط با فعاليت خود نيازمند پژوهش هايي هستند كه دستاوردي براي آنها به همراه داشته باشد ، ارائه پژوهش هاي اثر گذار به ارتقا آنها كمك مي كند.
تسليمي در مورد موازي كاري ها در حوزه پژوهش به ايرنا گفت: اگر كار اقتباس و كپي برداري باشد موازي كاري تلقي نمي شود و بايد بر آن نام ديگري گذاشت اما اگر افزودن به يافته ها ، بجاي يك فرد يا نهاد فكري توسط چند نهاد يا قابليت فكري صورت گيرد نه تنها موازي كاري نيست بلكه خوب و قابل قبول است است .
وي در مورد مهاجرت نخبگان و كاهش و افزايش آنها نيز گفت: در برخي موارد مهاجرت ها دستاورد به همراه دارند ، عده اي براي گذراندن دوره به سرزمين ديگري مي روند اما تجربه هاي كسب كرده را با خود به كشور مي آورند ، در روايات و به نقل از بزرگان آمده است كه علم حتي اگر در چين هم باشد بايد آن را كسب كرد، اين موضوع به خود فرد بستگي دارد.
قائم مقام وزير علوم ، تحقيقات و فناوري در مورد كمبود منابع و حمايت هاي اين وزارتخانه و تجاري سازي طرح هاي پژوهشي نيز گفت : شوراي عالي علوم و تحقيقات و فناوري كه شورايي ملي است كار هدايت ، هماهنگي ، راهنمايي و نحوه استفاده و هزينه كرد اعتبارات پژوهشي را طبق قانون بر عهده دارد، دامنه دار بودن و دستاورد داشتن در حوزه پژوهش شامل همه دستگاه ها مي شود .
تسليمي ، ارتباط صنعت با دانشگاه را دو سويه دانست و افزود: ارتباط اين دو با هم امر تازه اي نيست و دامنه دار و قديمي است ،اين ارتباط دو سويه است و بايد مراحل خود را طي كند تا به بلوغ ، كامل شدن و تعالي برسد و در اين عرصه ابتدا بايد بدان يقين داشت و سپس وارد عمل شد .
وي در مورد طرح رتبه بندي دانشگاه ها و حمايت ها از آنها گفت: به طور يقين دانشگاهي كه بيشتر كار كرده و به نتايج خوبي رسيده باشد در طرح رتبه بندي مورد توجه است و دانشگاه هاي نوپا هم بايد مراحل زيادي طي كنند تا وارد طرح رتبه بندي شوند.
اين مسئول در وزارت علوم در پاسخ به اين سئوال كه ظرفيت مناطق آزاد براي جذب دانشجويان خارجي چه ميزان است و آيا حمايتي از آنها صورت مي گيرد ، گفت: تفسير بين المللي بودن ساده نيست بايد معناي آن را به خوبي تفسير كرد ، بسياري از دانشجويان دوست دارند در سرزمين خود هزينه كنند امر بين المللي بودن را بايد به درستي مديريت كرد.
مراسم اختتاميه سومين جشنواره پژوهشي پرديس بين الملل كيش دانشگاه تهران پنجشنبه شب با حضور امام جمعه كيش ، معاون فرهنگي اجتماعي سازمان منطقه ازاد كيش ، رئيس پرديش بين المللي كيش دانشگاه تهران ، معاونان پژوهشي و آموزشي ، استادان دانشگاه و جمعي از دانشجويان در اين پرديس برگزار شد.
در حاشيه اين جشنواره نمايشگاهي از طرح هاي علمي و دستاوردهاي دانشجويان در گروه هاي آموزشي مختلف برگزار شد. ك/3
/1662/1630/1641/6048