نمازگزاران قزويني در اعتراض به كشتار شيعيان نيجريه دست به راهپيمايي زدند

قزوين-ايرنا- نمازگزاران قزويني پس از حضور در آئين عبادي سياسي نماز جمعه در مسجد النبي(ص) در اعتراض به كشتار شيعيان نيجريه دست به راهپيمايي زدند.

به گزارش ايرنا، نمازگزاران قزويني در اين راهپيمايي كشتار پيروان مذهب شيعه در نيجريه و دستگيري شيخ ابراهيم الزاكزاكي رهبر شيعيان اين كشور را محكوم كردند و خواستار آزادي وي شدند.
نمازگزاران قزويني در اين راهپيمايي با شكوه و گسترده، شعارهاي مرگ بر آمريكا و مرگ بر اسرائيل نيز سر داده و همچنين عليه برخي كشورهاي منطقه كه از گروه‌هاي تكفيري و تروريستي حمايت مي كنند شعار دادند.
در هفته اي كه گذشت ارتش نيجريه شيعيان ساكن شهر زاريا را سركوب و بسياري از آنها را به شهادت رسانده و در حمله به منزل رهبر شيعيان اين كشور وي را مجروح و دستگير كردند.
7390/ 3013