ايجاد زيرساخت ها به تنهايي مانع مهاجرت روستائيان نمي شود

ياسوج - ايرنا- استاندار كهگيلويه وبويراحمد با تاكيد بر اينكه ايجاد زيرساخت هاي آب،برق، گاز در شرايط كنوني پشتوانه قوي براي جلوگيري ازمهاجرت روزافزون روستائيان به شهرها نيست، خواستار راهكارهاي علمي ، راهبردي و كارشناسي در اين راستا شد.

به گزارش ايرنا، سيد موسي خادمي روز جمعه در نشست كارگروه توسعه روستايي و عشايري كهگيلويه وبويراحمد با حضور معاون توسعه مناطق محروم رياست جمهوري افزود: بايد به دنبال راهكارها و راهبردهاي توسعه پايدار در روستاها و ايجاد رغبت براي نگهداري آنها متناسب با شرايط كنوني جامعه بود.
وي با بيان اينكه شرايط موجود و پيش بيني آينده همچنان از افزايش روزافزون اين مهاجرت ها و خالي شدن مناطق روستايي و عشايري از سكنه حكايت دارد، افزود: هنوز اين موضوع كه آيا توسعه روستا به عنوان يك اولويت و اصل مهم نظام بايد در دستور كار متوليان امر باشد يا خلاف آن قابل هضم براي بسياري از دست اندركاران امر نيست.
خادمي اظهار كرد: امروزه بايد به اين سئوال اساسي پاسخ داده شود ،اينكه يك فرد روستايي آيا بر اثر گرفتاري و ناتواني مالي قادر به آمدن در شهر نيست يا بر اساس انتخاب و گزينش خود، با توجه به شرايط و امكانات موجود در روستا خواهان سكونت و ادامه زندگي در روستا است.
وي ابراز داشت: البته تاكيد و رويكرد اصلي دولت يازدهم همواره علاوه بر توسعه زيرساخت ها و ارائه امكانات و خدمات متوازن به روستاها بر روي نگهداري مردم در روستاها و حتي مهاجرت معكوس نيز اهتمام دارد.
خادمي با اشاره به برگزاري كنفرانس ملي توسعه روستايي با محوريت معاونت توسعه مناطق محروم رياست جمهوري ، گفت: اين استان با توجه به شمار و سهم عمده حمعيت روستايي و عشايري ، شرايط ميزباني مطلوبي براي برگزاري اين همايش دارد.
معاون عمراني استاندار كهگيلويه وبويراحمد نيز در اين نشست با توجه به شرايط و شاخص هاي توسعه اي اين استان نسبت به ميانگين كشوري گفت: در بسياري از حوزه ها رتبه اين استان همچنان پايين است.
پژمان نيك اقبالي پراكندگي و سخت گذر بودن را دليل عمده در پايين بودن برخي شاخص ها دانست و گفت: البته شاخص هاي رفاهي زندگي مردم بويژه در مناطق روستايي اين استان پس از پيروزي انقلاب متحول شده و قابل مقايسه با دوران پيش از انقلاب نيست.
وي بيان كرد: در حالي كه پيش از انقلاب تنها 18 روستاي اين استان از نعمت اب آشاميدني سالم برخوردار بودن اما اكنون حدود يكهزار و 470 روستا بهره مند از اين نعمت هستند.
وي گفت: تا قبل از انقلاب حدود 30 روستاي استان از نعمت برق بهره مند بودند اما روستاهاي برق دار استان اكنون به بيش از يكهزار و 708 روستا رسيده است.
نيك اقبالي با بيان برخي شاخص هاي توسعه اي و خدماتي در اين استان نسبت به ميانگين كشوري نيز گفت: از مجموع يكهزار و 791 كيلومتر راه هاي روستايي فاقد آسفالت در كشور حدود 7.46 درصد آن مربوط به اين استان است.
وي گفت: حدود 4.29 درصد از روستاهاي فاقد مخابرات و تلفن، سه درصد واحدهاي مسكوني غيرمقاوم و چهار درصد روستاهاي فاقد آب آشاميدني در كشور مربوط به استان كهگيلويه وبويراحمد است.
نيك اقبالي با اشاره به ابلاغ 960 ميليارد ريال اعتبار استاني مصوب در بودجه سال 94 براي دهياري ها، گفت: تاكنون حدود 260 ميليارد ريال آن نيز به دهياري هاي استان تخصيص داده شده است.
معاون عمراني استاندار كهگيلويه وبويراحمد همچنين سه حوزه محروم استان را شامل مارگون، ديشموك و چيتاب اعلام كرد و خواستار توجه جدي دولت يازدهم بويژه معاونت توسعه مناطق محروم و روستايي رياست جمهوري براي رفع كمبودها و محروميت ها در اين مناطق شد.
3016/1662