سهم گروه علوم انساني در ميان انجمن هاي علمي برتر 94 اندك است

تهران- ايرنا- دبير انجمن علمي اقتصاد شهري ايران از سهم اندك انجمن هاي علمي گروه علوم انساني در ميان انجمن هاي علمي برتر كشور در سال 94 انتقاد كرد و افزود: اين مساله نشان مي دهد حوزه علوم انساني در كاربردي كردن و توليد دانش بومي همچنان دچار ضعف است.

به گزارش خبرنگار علمي ايرنا، نمايشگاه بين المللي تهران ديروز (پنج شنبه) ميزبان يك گردهمايي در زمينه بررسي نقش انجمن هاي علمي در ارتقاي كيفيت آموزش عالي با حضور معاون پژوهش و فناوري وزارت علوم تحقيقات و فناوري، دبير كميسيون انجمن هاي علمي ايران، رييس شوراي انجمن هاي علمي ايران و جمعي از مسوولان اين حوزه بود.
در اين رويداد، به طور كلي 11 انجمن اقتصاد شهري ايران، مديريت فناوري ايران، علوم زراعت و اصلاح نباتات ايران، مهندسي حمل و نقل ريلي ايران، حسابداري ايران، مهندسي بهره وري صنعت برق ايران ، مهندسي دريايي ايران، مهندسي گاز ايران، رياضي ايران، ژنتيك ايران و مهندسي مكانيك ايران را به عنوان انجمن هاي برتر سال 94 معرفي شدند.
'سيد محسن طباطبايي مزدآبادي' دبير انجمن علمي اقتصاد شهري ايران در حاشيه اين گردهمايي با اشاره به اينكه بيشترين مجوزهاي انجمن هاي علمي متعلق به گروه علوم انساني است، ادامه داد: با اين حال آنچنان كه بايد و شايد اين انجمن ها نتوانسته اند به رسالت هاي خود جامه عمل بپوشانند.
طباطبايي با بيان اين كه در اسناد بالادستي توسعه سرمايه انساني كشور، به عنوان پيش‏فرض اصلي الگوي پيشرفت اسلامي - ايراني لحاظ شده است، گفت: براي مثال در راهبرد كلان 8 نقشه جامع علمي كشور و بند نخست از ابلاغيه سياست‎هاي كلي اقتصاد مقاومتي صراحتا به نقش توسعه منابع انساني در روند رو به رشد و توسعه كشور اشاره شده است و اين توسعه نيز جز از طريق توليد علوم انساني بومي پديد نخواهد آمد.
وي با تاكيد بر اين كه اساس تشكيل انجمن هاي علمي رفع فاصله ميان دانشگاه و حوزه هاي عملياتي و اجرايي است و رهبر معظم انقلاب نيز توليد علوم انساني بومي را به عنوان يك مطالبه جدي از فضاي دانشگاهي خواستار شده اند، افزود: به نظر من وضعيت گروه علوم فني و مهندسي به مراتب بهتر از حوزه علوم انساني است و اين نشان مي دهد كه بايد با رويكردي نوين و جامع تقويت انجمن هاي علمي گروه علوم انساني مد نظر مسئولان قرار گيرد.

بر اساس اطلاعيه كميسيون انجمن هاي علمي ايران، اسامي انجمن هاي علمي برتر سال 94 كه همگي رتبه A را كسب كرده اند، با ميزان امتياز اخذ شده به شرح ذيل است:
1- انجمن علمي مديريت فناوري ايران 1335.25
2- انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات ايران 1325.25
3- انجمن علمي اقتصاد شهري ايران 1316.25
4- انجمن علمي مهندسي حمل و نقل ريلي ايران 1305.75
5- انجمن علمي حسابداري ايران 1256
6- انجمن علمي مهندسي بهره وري صنعت برق ايران 1248.75
7- انجمن علمي مهندسي دريايي ايران 1245.5
8- انجمن علمي مهندسي گاز ايران 1239.25
9- انجمن علمي رياضي ايران 1164.5
10- انجمن علمي ژنتيك ايران 1161
11- انجمن علمي مهندسي مكانيك ايران 1106.75
همچنين بر اساس اطلاعيه كميسيون انجمن هاي علمي ايران، انجمن علمي اقتصاد شهري ايران با امتياز 1316.25 عنوان انجمن برتر گروه علوم انساني در سال 94 را به خود اختصاص داد.
علمي **2017