استاندار لرستان :500 ميليارد ريال تسهيلات به نساجي بروجرد تزريق مي شود

بروجرد - ايرنا - استاندار لرستان گفت: 500 ميليارد ريال تسهيلات با حداقل سود بانكي تا يك ماه آينده به عنوان سرمايه در گردش به كارخانجات نساجي بروجرد تزريق مي شود.

به گزارش ايرنا هوشنگ بازوند روز جمعه در نشست با هيات مديره كارخانجات نساجي بروجرد در اين كارخانه افزود: تا پايان فروردين ماه سال آينده تعديل نيرو در كارخانجات نساجي بروجرد نداريم.
وي اضافه كرد: طبق تصميم شوراي تامين استان لرستان ادارات آب، برق، گاز، تامين اجتماعي و امور مالياتي نبايد تا تاريخ يادشده اقدامي براي وصول مطالبات خود از نساجي بروجرد انجام دهند.
استاندار لرستان در خصوص اجراي طرح توسعه نساجي بروجرد گفت: اين طرح بررسي و مشكلات پيش روي آن هرچه سريعتر برطرف مي شوند.
وي اظهار كرد: نساجي بروجرد يك برند كشوري و باعث افتخار لرستان است و هرگز اجازه نمي دهيم اين واحد توليدي متحمل ضرر و زيان شود.
به گزارش خبرنگار ايرنا هيات مديره نساجي بروجرد نيز متعهد شدند طرح تعديل نيروها را در صورت عملي شدن مصوبات اين نشست منتفي كنند.
نساجي بروجرد يكي از بزرگترين كارخانجات نساجي ايران است كه هيات مديره آن به دليل مشكلات مالي تعديل تعدادي از كارگران اين واحد صنعتي را در دستور كار قرار داده بود.
علاء الدين بروجردي نماينده مردم بروجرد در مجلس شوراي اسلامي نيز در اين نشست حضور داشت.
7190/3022