برپايي كنگره سربداران نشان از سطح علمي خوب ايران دارد

سبزوار- ايرنا- يك استاد دانشگاه توكيو گفت: برگزاري كنگره بين المللي سربداران در سبزوار نمايانگر سطح علمي خوب ايران در عرصه جهاني است.

به گزارش ايرنا، 'كازوئو موري موتو' روز جمعه در حاشيه برگزاري كنگره بين المللي سربداران در سبزوار در گفت و گو با خبرنگاران اظهار كرد: من به عنوان يك استاد دانشگاه از مباحث علمي، تاريخي و فرهنگي مطرح شده در اين كنگره استفاده هاي خوبي بردم.
وي ادامه داد: من مطالعات زيادي روي تاريخ مذهب تشيع داشته ام و يقينا سبزوار و دولت سربداران نقش مهمي در اشاعه و گسترش اين تاريخ و فرهنگ داشته اند.
مهمان ويژه كنگره بين المللي سربداران افزود: سربداران نقش مهمي در ايجاد شبكه بين شيعيان در دوران پيش از تيموريان داشتند.
اين استاد دانشگاه ژاپني با تاكيد بر ضرورت ترويج شناخت از دين اسلام گفت: متاسفانه ميزان مطالعات علمي روي فرقه هاي اسلامي در غرب و شرق آسيا بسيار اندك است.
وي افزود: پژوهش هاي كمي در مورد آيين اسلام و مذهب تشيع در غرب و ژاپن صورت گرفته است.
كازوئو موري موتو با اشاره به ترجمه كتاب شيعه در اسلام از فارسي به ژاپني عنوان كرد: براي ماندگاري تاريخ سربداران و دستاوردهاي علمي اين نهضت شيعي و شناساندن آن به ديگر ملل، بايد كارهاي علمي زيادي صورت گيرد.
وي برگزاري كنگره را يكي از كارهاي موثر در اين مسير خواند و گفت: البته برپايي كنگره به تنهايي كافي نيست و ما نياز به انجام كارهاي علمي زيادي در اين حوزه داريم.
كنگره بين المللي سربداران از صبح روز پنجشنبه به مدت روز در دانشگاه حكيم سبزواري گشايش يافته است.
جمعي از مهمانان اين كنگره از كشورهاي اروپايي، آسيايي و آفريقايي هستند.
نهضت سربداران حركت مردمي و آزاديبخش شيعيان خراسان در قرن هشتم هجري و در پي 120 سال چيرگي قوم تاتار و مغول بر ايران و بسياري از مناطق آسيا، از 'باشتين' در منطقه تاريخي سبزوار عليه ستم بيگانگان مغول آغاز شد.
سربداران در اين چارچوب موفق به تصرف سبزوار در سال 738 هجري و تشكيل حكومت مستقل و مردمي شيعه به مدت حدود 50 سال به پايتختي سبزوار و تثبيت اعتقادات و باورهاي شيعيان دوازده امامي براي دورانهاي بعد در اين بخش از ايران شدند كه دامنه حكومت آنان تا مازندران و گرگان توسعه يافت.
قيام سربداران از آن جهت در تاريخ ايران اهميت دارد كه پس از خود سبب شورش و ايستادگي مردم در برابر حكومت مغول شد. برخي از مورخان استقرار دولت مرعشيان در مازندران را از بارزترين پيامدهاي حكومت سربداران مي دانند.
امراي سربداران در مدت كوتاه حكومت خود دست به آباداني زده و توانستند تا حد زيادي ويرانگري هاي مغولان را جبران كنند. آنان در پي ارتقاي زندگي روستاييان و طبقه محروم بودند و به نوعي مساوات در تقسيم عوايد و ثروت عمومي اعتقاد داشتند.
اين نهضت بخاطر شعار فعالان آن مبني بر اينكه 'اگر توفيق يابيم دفع ظلم ظالمان كرده باشيم وگرنه سر خود را بر دار ببينيم كه ديگر تحمل تعدي و ظلم نداريم' با عنوان قيام سربداران معروف و در تاريخ ايران زمين ماندگار شد.
سبزوار در 237 كيلومتري غرب مشهد مقدس قرار دارد.
8144/7499/5132