افزايش قيمت هفت گروه كالاي اساسي

تهران- ايرنا- بانك مركزي قيمت خرده فروشي 11 گروه كالايي در هفته منتهي به بيستم آذرماه را منتشر كرد كه بر اين اساس در هفته يادشده، قيمت هفت گروه كالاي اساسي افزايش يافت.

به گزارش بانك مركزي، در اين هفته قيمت گروه‌هاي لبنيات، برنج، چاي و روغن نباتي بدون تغيير بود اما بهاي تخم مرغ 3.9 درصد، حبوب يك درصد، ميوه‌هاي تازه 4.1 درصد، سبزي‌هاي تازه 6.6 درصد، گوشت قرمز 0.1 درصد و گوشت مرغ 0.3 درصد رشد داشت.

** لبنيات و تخم‌مرغ
در هفته مورد گزارش، بهاي تمام قلم هاي گروه لبنيات نسبت به هفته پيش از آن ثابت بود.
قيمت تخم‌مرغ معادل 3.9 درصد افزايش يافت و شانه‌اي 91 هزار تا 103 هزار ريال فروش مي‌رفت.

** برنج و حبوب
در اين هفته، بهاي برنج داخلي درجه دو معادل 0.1 درصد افزايش داشت و قيمت ساير قلم هاي اين گروه بدون تغيير بود.
در گروه حبوب، بهاي همه قلم هاي اين گروه بين 0.4 درصد تا 2.4 درصد افزايش يافت.

** ميوه‌ها و سبزي‌هاي تازه
در هفته مورد بررسي، در ميدان هاي زير نظر شهرداري هندوانه عرضه نمي‌شد ولي ساير قلم هاي ميوه و سبزي تازه، به نرخ مصوب سازمان ميادين ميوه و تره‌بار عرضه مي‌شد.
ميوه فروشي‌هاي سطح شهر قلم هاي ميوه و سبزي تازه را عرضه مي‌كردند كه در گروه ميوه‌هاي تازه، قيمت پرتقال درجه يك معادل 2.5 درصد و انگور 0.3 درصد كاهش اما بهاي ساير قلم هاي اين گروه 2.7 درصد تا 25.6 درصد افزايش داشت.
قيمت سبزي‌هاي برگي در گروه سبزي‌هاي تازه، ثابت بود.
بهاي كدو سبز معادل 0.1 درصد كاهش ولي قيمت ساير قلم هاي اين گروه بين 2.9 درصد تا 18.9 درصد افزايش يافت.

** گوشت قرمز و گوشت مرغ
در هفته مورد گزارش بهاي گوشت گوسفند معادل 0.2 درصد و گوشت مرغ 6.7 درصد افزايش داشت و قيمت گوشت تازه گاو و گوساله بدون تغيير بود.

** قند، شكر، چاي و روغن نباتي
در اين هفته بهاي قند معادل 0.4 درصد و شكر 0.1 درصد افزايش يافت و قيمت چاي خارجي و انواع روغن نباتي ثابت بود.

** تغيير ساليانه
بر اساس اعلام بانك مركزي، در دوره يك ساله تا يبيستم آذرماه نرخ لبنيات 7.7 درصد، تخم مرغ 2.3 درصد، برنج 4.6 درصد، حبوب 26.4 درصد،ميوه هاي تازه 0.2 درصد، سبزي هاي تازه 3.3 درصد، گوشت قرمز 7.7 درصد، قند و شكر 10.8 درصد و روغن نباتي 0.7 درصد رشد داشت.
در اين دوره نرخ گوشت مرغ پنج درصد و چاي 1.4 درصد با افت روبرو شد.
اقتصام(2) 9141**1961