روسيه جعبه سياه هواپيما سوخو را باز كرد، سرخط مطبوعات صربستان/27 آذر

بلگراد-ايرنا- روسيه جعبه سياه هواپيماي سرنگون شده سوخو توسط تركيه را باز كرد، تركيه در فكر جايگزين كردن روسيه براي تامين گاز، بيش از يك ميليون آواره جنگي و پناهجو در سال 2015 ميلادي از مهمترين سرخط هاي روزنامه هاي صربستان در روز جمعه 27 آذر است.

*** پليتيكا
- بيش از يك ميليون آواره جنگي و پناهجو در سال 2015
- شروع دور جديد كنفرانس بين المللي در باره سوريه
- حمايت آمريكا از مراحل موفقيت آميز پيوستن مونته نگرو در ناتو
- گسترش روابط و همكاري هاي صربستان و يونان
- توافق تركيه و اسرائيل براي عادي سازي روابط
- بازداشت رييس جمهور جامعه صربستان و مونته نگرو سابق به جرم سوء استفاده از مقام
- تركيه در فكر جايگزين كردن روسيه براي تامين گاز است

*** نووستي
- تظاهرات ضد دولتي در آلباني
- بهبود اقتصادي صربستان در سال آينده
- پيشرفت بوسني و هرزگوين در مراحل ائتلاف اروپايي
- كرواسي به انتخابات مجدد پارلماني نزديكتر است تا تشكيل دولت جديد
- روسيه جعبه سياه هواپيماي سوخوي سرنگون شده توسط تركيه را باز كرد
- سازمان ملل اعضاي خود را براي انتخاب دبير كل جديد فرا خواند

*** بليتس
- تصويب قطعنامه مبارزه با تامين مالي سازمان هاي تروريستي در شوراي امنيت
- تدابير امنيتي در آمريكا در آستانه سال نو ميلادي
- كوزوو خواستار لغو رواديد شهروندان خود به اتحاديه اروپا شد
- ادامه بحران آوارگان جنگي در اروپا

*** داناس
- ادامه مذاكرات احزاب پارلماني در كرواسي براي تشكيل دولت جديد
- ادامه مراحل عادي سازي روابط آمريكا و كوبا
- بوسني و هرزگوين اعلام يك جانبه استقلال كوزوو را به رسميت نمي شناسد
شبك**436** 1064