گسست ميان نخبگان ديني و دانشگاهي راه نفوذ دشمن است

مشهد- ايرنا- امام جمعه مشهد گفت: گسست بين نخبگان ديني و دانشگاهي جامعه را دچار تعارض و عدم تعادل كرده و راه نفوذ دشمن را باز مي كند.

به گزارش ايرنا، آيت الله سيد احمد علم الهدي در خطبه هاي نماز جمعه مشهد در جوار بارگاه مطهر حضرت امام رضا (ع) با بزرگداشت سالروز وحدت حوزه و دانشگاه و گراميداشت ياد شهيد مفتح افزود: وحدت حوزه و دانشگاه بسيار ارزشمند است زيرا اصل اساسي در پيروزي و تداوم انقلاب بوده و موجب انسجام مردم ايران است.
وي اظهار كرد: ايران در طول تاريخ بويژه بعد از اسلام مهد رشد علم و توسعه فناوري و داراي توان بسيار فكري، فلسفي و علمي بوده و ابو علي سينا، رازي ها و بيروني ها و صدها چهره بي نظير ديگر در تاريخ بشريت تربيت كرده است كه همه اين چهره ها در نتيجه آميخته بودن با علوم ديني و اسلامي بوده است.
وي گفت: در دوره قاجار به مرور گسست بين علوم تجربي و انساني با علوم ديني شروع شد و رضاخان كه به خواست دشمنان اين سرزمين بر سرنوشت اين ملت حاكم شد فرمان داد تا حوزه ها جمع آوري شده و دانشگاه هاي جديد به عنوان مهد علوم روز شكل بگيرند.
امام جمعه مشهد با بيان اينكه امروز برخي تاريخ دانشگاه در ايران را 70 ساله مي دانند افزود: اين تصور ننگ آور است زيرا نخستين دانشگاه هاي دنيا در ايران بوده اند و نمونه آن جندي شاپور و بعد از اسلام تمام مدارس نظاميه و حوزه هاي علميه است كه فناوران بزرگي جون بيروني، ابن سينا و امثال آنان از دل آنها بيرون آمدند.
وي اظهار كرد: دشمن براي دست يافتن بر اين جامعه و چپاول داشته هاي ما نخستين محور عمل خود را ايجاد تشتت و گسست بين نخبگان دانشگاهي و ديني قرار داد كه با پيروزي انقلاب اسلامي اين بساط برچيده شد و شهيد مطهري و شهيد مفتح در ايجاد اين پيوند نقش محوري ايفا كردند.
وي گفت: وحدت بين حوزه و دانشگاه موجب شد دشمن تا به امروز به هدف استكباري خود نرسد.
آيت الله علم الهدي افزود: اگر امروز استادي در دانشگاه حركت هاي ناهنجار و ضد ديني انجام مي دهد يا در كلاس درس رياضي در قالب تحليل سياسي روحانيت را هدف قرار مي دهد يا برخي جريان هاي سياسي كه عده اي دانشجوي ناآگاه و جوان را به حركت هاي ناهنجار ضد ديني در محيط فرهنگي دانشگاه تحريك مي كنند، همه اقداماتي حساب شده است كه مي خواهند گسست در جامعه ايجاد كنند.
وي ادامه داد: همچنين سخنراني هاي افراد فتنه گر كه در فتنه 88 خود را نشان داده اند در محيط دانشگاه همه حركت هاي دشمن در جهت ايجاد گسست بين حوزه و دانشگاه است زيرا هر چه دشمن تا امروز در اين كشور سيلي خورده از وحدت حوزه و دانشگاه بوده است.
امام جمعه مشهد اظهار كرد: مبادا سياست زدگي دانشگاهها را فرا گيرد و برخي فكر كنند اگر جريان ها، شعائر و مسائل ديني در دانشگاه حاكم شد و ناهنجاري هاي ديني از دانشگاه براندازي شد، اين به سود يك جريان سياسي خاص براي نفوذ در دانشگاه است.
وي گفت: نگذاريد سياست زدگي بر دانشگاه حاكم شود و در مرحله بعد براي اجراي مطامع سياسي، جريان ها به پاي دين چسبيده و بخواهند دين را از دانشگاه براندازند.
وي افزود: دقت داشته باشيد كه مساله بي حجابي دختر دانشجو در محيط دانشگاه و بستر دين را از زير پاي دانشجو جمع كردن، يك جريان و توطئه شيطاني دشمن براي گسست نخبگان و روحانيت از دانشگاه و جدايي دين از محيط آكادميك است.
امام جمعه مشهد عنوان كرد: مسئولان دانشگاه با دغدغه اين مسائل را دنبال كنند زيرا دشمن مي داند اگر دانشگاه را مقابل روحانيت قرار داده و وحدت آنها را به هم بزند مي تواند شكاف و گسست در نخبگان ايجاد كرده و از اين طريق در همه ابعاد و بخش هاي جامعه نفوذ كند.
وي با بيان اينكه دشمن به اين نتيجه رسيده است كه براي رسيدن به اهداف خود بايد روحانيت را از بين ببرد اظهار كرد: نمود آن جنايتي است كه در نيجريه عليه روحاني برجسته شيعه اين كشور و كشتار 500 انسان بي گناه بدون هيچ دليل و منطق انجام شد و همه دنيا و حقوق بشر فقط به تماشا نشستند.
وي گفت: كشتار و قتل عام مظلومانه شيعيان نيجريه ثابت كرد سازمان هاي ملل و دفاع از حقوق بشر همه عناصر دست ساز و تامين كننده مطامع استكباري آمريكا بر روي كره زمين هستند.
19061/1662 // 6053