جريان نفوذ به دنبال تاثيرگذاري در انتخابات است

سميرم، اصفهان- ايرنا- امام جمعه موقت سميرم گفت: نفوذ و جريان نفوذي امروز به دنبال تاثيرگذاري بر دو انتخابات سرنوشت ساز و مهم اسفندماه است.

به گزارش ايرنا، حجت الاسلام سجاد زينعلي در خطبه هاي اين هفته نماز جمعه سميرم با اشاره به اهداف استكبار و آمريكا از نفوذ اظهار كرد: باور كنيم شيطان بزرگ در پي براندازي نظام و انقلاب اسلامي است.
وي با بيان اينكه دشمن براي رسيدن به اهدافش راهكارها و توطئه هايي دارد ادامه داد: تغيير محاسبات مسوولان و تغيير ماهيت نظام هر چند ظاهري دو هدف اصلي آنهاست.
به اعتقاد وي، دشمن همه راه ها را در طول اين سال ها سنجيده و وقتي مي بيند كاري از پيش نمي برد به دنبال فعاليت هاي نرم افزاري، فكري و فرهنگي است.
خطيب جمعه موقت سميرم افزود: در اين بخش نيز سه راهبرد دشمن مشخص است كه اولين آن بهره مندي از شبكه ها و رسانه هاي داخلي و خارجي براي آماده كردن بستر و فضاي مورد دلخواه اوست.
حجت الاسلام زينعلي خاطر نشان كرد: دشمن در مرحله دوم عوامل و نيروهاي نفوذي خود را به كار مي گيرد كه نفوذ در شالكه مجلس و دولت مهمترين آن است.
وي تصريح كرد: دانشگاه ها و مراكز علمي، اقتصادي و رسانه ها سومين حلقه و بستر نفوذ دشمنان هستند.
وي با يادآوري اينكه دشمن و شيطان بزرگ روي موضوعاتي كه عامل وحدت و انسجام است كار مي كند اظهار كرد: ارزش هاي ديني، ملي و مذهبي از جمله اين عوامل است و او به دنبال اين است كه مذهب را ناكارآمد جلوه دهد و روحيه جهاد و شهادت را تحريف و تضعيف كند.
امام جمعه موقت سميرم با بيان اينكه آنان بخوبي مي دانند سّد مقاوم در برابرشان فرهنگ اسلامي و انديشه تشيع است افزود: از همين رو امروزه مي بينيم همه تلاش دشمن براي بسط ليبراليسم و اسلام هراسي به كار گرفته شده است.
وي گفت: آنها ترويج سبك زندگي و كار غربي را با تفكر برتر بودن غرب و كدخدايي او بر جامعه تحميل و آن را باور مند مي كنند و در بخش اقتصادي تفكر اينكه خودكفايي نه امكان دارد و نه ضرورت دارد راهكار نفوذشان است.
حجت الاسلام زينعلي تاكيد كرد: مردم مسلمان ما بايد بدانند دشمن از دوراه نفوذ مي كند كه اولي اثرگذاري بر خود آنها و مسوولان و دومين راه اطرافيان و نزديكان و مشاوران آن فرد يا مسوول است.
وي تصريح كرد: اگر مي خواهيم راه نفوذ را ببنديم بايد هويت ديني و ارزش هاي اسلامي را تقويت كنيم تا مقتدرانه جلوي هجمه نفوذ مستكبران گرفته شود.
خطيب جمعه سميرم با يادآوري برگزاري انتخابات مجالس رهبري وخبرگان در اسفندماه اضافه كرد: امروز نقش آفرينان و ساكتين فتنه 88 يعني همان كساني كه عوامل نفوذ دشمنانند سخنراني مي كنند و شوراي نگهبان را زير سوال مي برند.
وي از مردم خواست به هنگام راي دادن و براي نااميدي دشمنان و نفوذي ها بويژه در مجلس خبرگان به كساني راي دهند كه ضدانقلاب از آنان بترسد نه اينكه با آمدنشان خوشحال شوند و كف بزنند.
حجت الاسلام زينعلي با گراميداشت روز وحدت دانشگاه و حوزه ابراز اميدواري كرد، روحيه معنويت و فرهنگ اسلامي حوزه در دانشگاه پياده شود.
1339 / 7147