امام جمعه ساوه: كشتار شيعيان به خاطر ترس از ترويج اسلام است

ايرنا-ساوه-امام جمعه ساوه گفت: فشارها و كشتار هاي شيعيان در جهان امروز؛ به خاطر ترس از ترويج اسلام و اين مذهب مقدس است.

حجت الاسلام سيد ابراهيم حسيني در خطبه هاي نماز جمعه افزود:در سال 1994 در كشور نيجريه 500 نفر شيعه وجود داشت ولي امروز بعد از 20سال حدود ده ميليون شيعه در آن كشور زندگي مي كنند كه نشانه درايت ورهبري شيخ زكزاكي است.
وي اضا فه كرد: جوامع حقوق بشر ومجامع بين المللي بايد درقبال عملكرد خبيثانه ارتش نيجريه پاسخگو باشند و اين يورش وحشيانه مظلوميت شيعيان را بيش از پيش نشان داد.
وي اظهار كرد: پس از گذشت چند روز از اين فاجعه عظيم، هنوز واكنش قابل ذكري از سوي مجامع اسلامي وسازمان هاي بين المللي وحتي دولت هاي اسلامي ابراز نشده كه خود دليلي بر مظلوميت شيعيان نيجريه و سياسي كاري مجامع بين المللي است.
وي بيان كرد: آنچه كه پيداست دشمنان از رشد سريع تفكر شيعه درنيجريه خشمگين هستند وعواملي با اعمال نفوذ در دولت نيجريه، ارتش را تحريك كرده و به جان شيعيان انداخته كه جامعه جهاني وجوامع اسلامي سكوت كرده وچهره دروغين وزشت آمريكا نيز در دفاع از حقوق بشرمشخص شد.
خطيب جمعه ساوه در خصوص جلسه شوراي فرهنگ عمومي اين شهرستان نيز گفت: دراين جلسه ساز و كار هايي پيشنهاد شد كه انشاء الله مسئولين اجرا نمايند تامردم در كارهاي اداري سرگردان نشوند و فساد اداري كاهش پيدا كند.
حجت الاسلام حسيني اظهار كرد: مجلس خبرگان رهبري بر كار رهبري نظارت دارد ،نه اينكه رهبري تحت نظر مجلس خبرگان است و حتي همه قواي سه گانه تحت نظر ولايت فقيه هستند.
وحدت حوزه و دانشگاه وشهادت شهيد مفتح، پرونده هسته اي ايران، سالروز شهادت امام حسن عسگري و امامت حضرت مهدي عج از ديگر محورهاي خطبه هاي نماز جمعه ساوه بود.ك/2
7108/3075/6012