مذاكره  آمانو با صالحی درباره اجرای برجام پس از مصوبه شورای حكام

تهران - ایرنا - یوكیا آمانو مدیركل آژانس بین المللی انرژی اتمی صبح پنج شنبه در تماس تلفنی با علی اكبر صالحی رییس سازمان انرژی اتمی درباره نحوه اجرای برجام با وی گفت و گو كرد.

آمانو صبح امروز با در تماس تلفنی با دكتر صالحی ، تصویب قطعنامه در شورای حكام و بستن پرونده پی .ام.دی را به وی تبریك گفت و تاكید كرد كه فضای جدیدی پس از این مصوبه ایجاد شده است.
مدیركل آژانس بین المللی انرژی اتمی در این گفت و گو تلفنی با رییس سازمان انرژی اتمی درباره نحوه اجرای برجام گفت و گو كرد.
دكتر صالحی گفت تلاش ما ا ین است كارهایمان را به نحوی انجام دهیم كه تا دو هفته آینده روز جرایی شدن برجام فرابرسد.
رییس سازمان انرژی اتمی از آژانس بین المللی انرژی اتمی خواست همكارهای لازم در این زمینه را داشته باشد.
صالحی و امانو در این گفت وگو درباره بعضی موضوعات مرتبط با اجرای برجام تبادل نظر كردند.
شورای حكام آژانس بین المللی انرژی اتمی روز 24 آذر قطعنامه پیشنهادی كشورهای 1+5 را تصویب و پرونده مطالعات ادعایی یا پی.ام.دی را مختومه كرد.
1553