سوء مصرف آنتی بیوتیك در تغذیه دام  و طیور، تهدیدی برای سلامت انسان

تهران- ایرنا- نتایج مطالعات نشان می دهد كه مصرف نادرست و یا بیش از اندازه آنتی بیوتیك ها در مزارع دامپروری، موجب تشدید مشكل مقاومت بدن انسان در برابر آنتی بیوتیك ها می شود.

به گزارش گروه علمی ایرنا از گاردین، گزارش 'بازبینی مقاومت آنتی بیوتیكی' كه برای دولت انگلیس تهیه شده است، با استناد به 139مطالعه درباره استفاده از آنتی بیوتیك ها در كشاورزی، از وجود ارتباط میان خوراندن غیراصولی آنتی بیوتیك ها به دام ها و شمار فزاینده تهدیدهای حاصل از مقاومت باكتری ها در برابر آنتی بیوتیك برای سلامت انسان خبر داده است.
در گزارش یاد شده آمده است كه خطرات حاصل از خوراندن زیاد آنتی بیوتیك ها به حیوانات مزارع سه برابر شده است.
'در درجه نخست، خطر انتقال عوامل بیماریزای مقاوم در برابر دارو از طریق تماس مستقیم میان انسان (خصوصا كشاورز) و حیوان وجود دارد. در مرحله بعد، این امكان وجود دارد كه عوامل بیماریزای مقاوم از طریق چرحه غذایی (مصرف گوشت) به طور كلی تر به انسان ها منتقل شوند. علاوه بر این، مدفوع حیوانی نیز تهدید غیرمستقیم دیگری برای سلامت انسان است.'
'جیم اونیل' مسئول تهیه گزارش بازبینی مقاومت آنتی بیوتیكی گفت كه مشكل مهم این است كه تمامی هفت میلیارد انسان بیش از حد انتی بیوتیك مصرف می كنند. همین مشكل در برخی نقاط جهان به واسطه رفتار مشابه با حیوانات، شدت بیشتری دارد.
در گزارش مزبور آمده است كه در بسیاری از كشورها داروی بیشتری در قیاس با انسان ها به حیوانات داده می شود و بسیاری از دام ها و طیور در مزارع به صورت افراطی و نامتناسب، عمدتا برای تحریك رشد آنها، با آنتی بیوتیك تغذیه می شوند.
به گفته اونیل، لازم است در برخی نقاط مهم جهان به ویژه آمریكا و همچنین در بسیاری از كشورهای در حال توسعه و به ویژه پرجمعیت مانند چین و هند، تدابیر سختگیرانه تری اتخاذ شود.
گزارش مزبور تعیین یك هدف بین المللی و بازه زمانی را برای كاهش مصرف آنتی بیوتیك ها در تولید غذا و نیز اتخاذ تدابیر كنترل كننده جدید در مورد نوع آنتی بیوتیك های مصرفی در حیوانات و انسان ها، توصیه كرده است.
هر چند آنتی بیوتیك ها در برخی موارد برای مقابله با عفونت ها در مزارع دامپروری استفاده می شود، اما عمدتا برای پیشگیری از عفونت و یا برای افزایش وزن به عنوان محرك رشد به حیوانات خورانده می شوند.
استفاده از آنتی بیوتیك ها به عنوان محرك های رشد در سال 2006 در اتحادیه اروپا ممنوع شد.
به هر حال در صورت تداوم روند فعلی، پیش بینی می شود كه مصرف جهانی آنتی بیوتیك ها تا سال 2030 تا 67 درصد افزایش یابد.
علمی**2038**2017