1400 واحد توليدي در شهرك هاي صنعتي آذربايجان غربي بهره برداري شده است

اروميه- ايرنا- مديرعامل شركت شهرك هاي صنعتي آذربايجان غربي گفت: تاكنون يك هزار و 400 واحد توليدي در شهرك ها و نواحي صنعتي شهرستان هاي مختلف استان به بهره برداري رسيده است.

مسعود مهدي زاده روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود: با بهره برداري از اين واحدها براي 22 هزار نفر نيروي كار فرصت شغلي ايجاد شده است.
وي اضافه كرد: 20 شهرك و ناحيه صنعتي در آذربايجان غربي وجود دارد كه از اين تعداد 16 مورد شهرك صنعتي و چهار مورد ناحيه صنعتي است.
وي اظهار كرد: 14 شهرستان در آذربايجان غربي داراي شهرك صنعتي هستند كه از اين تعداد تنها شهرستان اروميه سه شهرك صنعتي دارد.
مديرعامل شركت شهرك هاي صنعتي آذربايجان غربي با اشاره به اينكه حل مشكلات واحدهاي مشكل دار از جمله برنامه ريزي هاي اين شركت در شهرك ها به شمار مي رود، ادامه داد: با برنامه ريزي هاي صورت گرفته و رفع مشكلات، 16 واحد توليدي در شهرك هاي صنعتي استان به چرخه توليد بازگشته است.
مهدي زاده گفت: احياي مجدد واحدهاي راكد و غيرفعال در سطح شهرك‌ها و نواحي صنعتي در راستاي اهداف و برنامه‌هاي سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران به ‌منظور رونق بخشيدن به صنايع كوچك در دستور كار ما قرار گرفته است.
وي با اشاره به اينكه عمده مشكل واحدهاي توليدي نقدينگي و نبود سرمايه در گردش است، افزود: جلسات متعددي با بانك هاي عامل استان براي تامين نقدينگي برخي از واحدهاي توليدي برگزار شده كه اميدواريم نتايج آن در رونق شهرك هاي صنعتي و افزايش اشتغال در اين مناطق موثر باشد.
آذربايجان غربي از نظر صنعتي يكي از استان هاي كم برخوردار كشور به شمار مي رود كه بيشترين مشكل را به علت ركود موجود در كشور پذيرا شده و از دو هزار و 800 واحد صنعتي كوچك و بزرگ،‌ نزديك به يك هزار و 700 واحد راكد و نيمه تعطيل شده است.
با اجراي قانون خروج از ركود تدويني دولت تدبير و اميد، اقدامات خوبي در راستاي بازگشت واحدهاي توليدي و صنعتي به مدار توليد آغاز شده است.
8137/1905