رشد كيفي و كمي نمايشگاه دستاوردهاي پژوهش و فناوري مشهد

مشهد - ايرنا - معاون توسعه مديريت و منابع انساني استاندار خراسان رضوي نمايشگاه دستاوردهاي پژوهش و فناوري مشهد را به لحاظ كمي و كيفي در مقايسه با سال گذشته بسيار موفق تر ارزيابي كرد.

به گزارش ايرنا، احسان اركاني دوشنبه شب در مراسم پاياني نمايشگاه دستاوردهاي پژوهش و فناوري مشهد گفت: از نظر كمي حضور فعالان حوزه پژوهش و فناوري در اين نمايشگاه نسبت به سال گذشته بيشتر و دستاوردهاي پژوهشي و محصولات فناورانه ارارئه شده نيز كيفي تر و كاربردي تر بود.
وي ضمن گراميداشت 16 آذرماه و روز دانشجو گفت: دانشجويان منشا بسياري از پژوهش هاي برتر و كاربردي در كشور هستند همان طور كه عمده فعاليتهاي پژوهشي در نمايشگاه دستاوردهاي پژوهش و فناوري مشهد متعلق به دانشجويان بود.
اركاني افزود: برخلاف سالهاي گذشته كه مسئوليت مستقيم و متمركز نمايشگاه پژوهش و فناوري برعهده يك مجموعه بود، امسال همه مراكز آموزشي، دانشگاهي و پژوهشي استان در برگزاري نمايشگاه مزبور مشاركت و همراهي مستقيم داشتند.
وي بيان كرد: موسسه فرهيختگان رضوي متشكل از همه دانشگاه ها، مراكز آموزش عالي و مراكز پژوهشي استان خراسان رضوي است و مديريت و برگزاري اين نمايشگاه را برعهده داشت.
معاون استاندار خراسان رضوي گفت: ترويج و گفتمان سازي مقوله پژوهش و فناوري و معرفي كردن دستاوردهاي پژوهشگران و محققان در هفته پژوهش مهمترين هدف برگزاري اين نمايشگاه بود كه طي دو سال اخير در اين استان گفتمان سازي و فرهنگ سازي مزبور تا حد زيادي محقق شده است.
وي افزود: در مدت مزبور ارائه محصولات و دستاوردهاي پژوهشگران هم بسيار مناسب، منطقي و در يك فضاي متعلق به خود آنان انجام شده است زيرا اگر اين پژوهش ها در فضاي ديگري به غير از نمايشگاه ارائه مي شد، هيچ گاه به نظر مسئولان نمي رسيد.
وي بيان كرد: نمايشگاه دستاوردهاي پژوهش و فناوري بستري فراهم كرد كه كارهاي پژوهشي برجسته و بعضا منحصر به فرد توسط مسئولان ديده و زمينه حمايت از آنها براي كاربردي كردنشان فراهم شد.
وي گفت: هدف اصلي اين نمايشگاه برقراري ارتباط بين دانشگاه ها و مراكز پژوهشي با فعالان عرصه توليد، صنعت و كارآفريني بود كه با توجه به حضور گسترده دستگاه ها اجرايي و مراكز آموزش و پژوهشي در آن، تاحدي هدف مزبور محقق شد.
معاون استاندار گفت: خراسان رضوي استاني منتسب به امام هشتم شيعيان است و همواره در اكثر حوزه ها و مباحث كشوري رتبه ممتاز و برتر را دارد، همان گونه كه در سال گذشته به عنوان استان برتر در حوزه فناوري و پژوهش در كشور انتخاب شد.
اركاني اظهار اميدواري كرد كسب رتبه هاي برتر علمي و پژوهشي خراسان رضوي در سطح كشور همچنان تداوم داشته باشد.

**ارتباط بين توليد و دانشگاه همچنان نااميدانه است
رئيس دانشگاه فردوسي مشهد گفت: هنوز ارتباط بين فعالان بخش توليد و پژوهشگران دانشگاه ها و مراكز عالي براي پر كردن خلاهاي يكديگر نااميدانه است.
محمد كافي افزود: نگاه فعالان صنعتي به دانشگاه ها اميدوارانه نيست؛ نگاه آنان بيشتر به دستاوردهاي پژوهشي در خارج از كشور است.
وي بيان كرد: از سوي ديگر دانشگاه ها و پژوهشگاه هاي كشور به دليل برخورداري از بودجه اندك دولتي خود را بي نياز از واحدهاي صنعتي مي بينند.
رئيس دانشگاه فردوسي مشهد گفت: سيستم پژوهش و فناوري در اين استان و كشور كارآمد نيست و پژوهش هاي تقاضا محور كمتر انجام مي گيرد.
كافي اظهار كرد: در مراكز پژوهشي خراسان رضوي پژوهشگران فراواني وجود دارند كه به سبب محدوديت اعتبارات دستگاه هاي اجرايي مرتبط با حوزه كاري آنان، قادر به تامين هزينه هاي جاري برنامه هاي پژوهشي خود نيستند.
وي افزود: از سوي ديگر صنايع به صورت ابتدايي و با راندمان بسيار پايين توليد مي كنند در صورتي كه اتصال اين پژوهشگران به واحدهاي صنعتي و هم افزايي آنها مي تواند دستاوردهاي ارزشمندي را به همراه داشته باشد.
رئيس دانشگاه فردوسي مشهد اظهار اميدواري كرد، دانشگاه و بخش صنعت به هم متصل و به صورتي برنامه ريزي شود كه بخش پژوهش و فناوري خود را محتاج بخش صنعت بداند و بخش صنعت به دانشگاه و پژوهشگاه هاي موجود اعتماد كند.
كافي نمايشگاه امسال دستاوردهاي پژوهش و فناوري مشهد را به لحاظ كمي و كيفي در مقايسه با سال گذشته موفق تر ارزيابي كرد .
وي گفت: 26 دانشگاه و مركز آموزش عالي و مركز پژوهش و فناوري استان، 47 واحد تحقيق و توسعه، 127 شركت فناور، 20 شركت دانش بنيان و 23 دستگاه اجرايي در اين نمايشگاه شركت كردند.
كافي افزود : نمايشگاه دستاوردهاي پژوهش و فناوري امسال به لحاظ كمي افزايش قابل توجه اي نسبت به سال گذشته داشت به طوري كه گستره آن 1،5 برابر شد و 480 غرفه در اين گستره 12 هزار مترمربعي آخرين دستاوردهاي پژوهش و فناوري خود را در معرض نمايش عموم قرار دادند.
رئيس هيات مديره موسسه فرهيختگان رضوي گفت: در اين نمايشگاه از 79 محصول جديد و دانش بنيان رونمايي و 80 فناوري قابل عرضه در بازار ارائه شد.
كافي افزود: همچنين در نمايشگاه دستاوردهاي پژوهش و فناوري امسال خراسان رضوي 36 مورد دستاورد پژوهشي قابل بازاريابي تجاري شناسايي و 85 قرارداد فروش تجاري محصول فناور و پژوهشي منعقد شد.
وي بيان كرد: در اين نمايشگاه جشنواره ايده هاي برتر هم برگزار و در آن 530 ايده جديد ارائه و مقرر گرديد از ايده هاي برگزيده اين جشنواره حمايت شود تا مسير تبديل آنها به فناوري و تجاري سازي به نتيجه برسد.
رئيس هيات مديره موسسه فرهيختگان رضوي و متولي نمايشگاه دستاوردهاي پژوهش و فناوري خراسان رضوي افزود: 20 كارگاه مختلف آموزشي و تخصصي در اين جشنواره تشكيل شد كه بسيار مورد استقبال قرار گرفت.
وي گفت: هم افزايي و تعاملي كه بين دستگاه هاي مختلف اجرايي در اين نمايشگاه وجود داشت، بسيار مثال زدني بود به طوري كه دستگاه هاي مرتبط با يك حوزه كاري مانند 'آب' در كنار هم آخرين دستاوردهاي پژوهشي خود را ارائه كردند.
كافي افزود: اميد است تعاملي كه بين دستاندركاران دانشگاه ها و دستگاه هاي اجرايي در نمايشگاه دستاوردهاي پژوهش و فناوري ايجاد شده است بتواند تا حد زيادي مشكلاتي كه در مسير توسعه پژوهش كاربردي وجود دارد، برطرف كند.
رئيس هيات مديره موسسه فرهيختگان رضوي گفت: با وجود اين، ناهماهنگي بين بخش صنعت و دانشگاه چندان عموميت ندارد و تك ستارگاني در دانشگاه ها و مراكز پژوهشي و از آن طرف در بخش توليد و صنعت هستند كه در برقراري اين هم افزايي بسيار موفق عمل كردند.
كافي پيشنهاد كرد، مديريت عالي استان تك ستارگان مزبور در بخش صنعت و دانشگاه را حمايت كند و آنان را به عنوان الگو در اين زمينه معرفي كند تا فراگيري و تكثير چنين موفقيت هايي روز به روز بيشتر شود.
وي اظهار اميدواري كرد در سال آينده از تعجيل در برگزاري نمايشگاه دستاوردهاي پژوهش و فناوري جلوگيري و دبيرخانه دائمي براي جشنواره ايده هاي برتر تشكيل شود تا اين گونه نمايشگاه ها در شرايط بهتر و با اثرگذاري بيشتري برپا گردد.
نمايشگاه دستاوردهاي پژوهش و فناوري خراسان رضوي از 13 تا 16 آذرماه در محل دائمي نمايشگاه هاي بين المللي مشهد برپا بود.
7489/1211