رهبر جبهه ملی فرانسه: تنها بشار اسد قادر است سوریه را نجات دهد

تهران - ایرنا - «مارین لوپن» رهبر حزب «جبهه ملی» فرانسه تاكید كرد كه بشار اسد تنها شخصی است كه می تواند بر سوریه حكومت و از غرق شدن این كشور در هرج و مرج كامل جلوگیری كند.

به گزارش خبرگزاری روسی اسپونتیك ، لوپن در گفت و گو با روزنامه فرانسوی زبان «لو تام» افزود: ثبات كشور سوریه مهمترین اولویت است صرفنظر از اینكه رهبران این كشور چه كسانی باشند.
رهبر جبهه ملی فرانسه افزود: سرنوشت سیاسی بشار اسد را باید مردم سوریه در انتخابات دموكراتیك آینده تعیین كنند اما در حال حاضر اسد تنها كسی است كه می تواند سوریه را تحت كنترل نگاه دارد و از فروپاشی و تجزیه آن جلوگیری كند.
از زمان آغاز خشونت ها و فعالیت های تروریستی در سوریه ، فرانسه یكی از مخالفان اصلی دولت سوریه بوده كه همراه با آمریكا و برخی كشورهای دیگر برای كمك به سرنگونی اسد از مخالفان مسلح با عنوان «مخالفان میانه رو» حمایت كرده است.
در این حال لوپن كه حزب راست افراطی او از مخالفان دولت فرانسه است ، تاكید كرد كه پاریس باید مسیر سیاسی خود را تغییر داده و برای حل مناقشه سوریه با دولت اسد همكاری كند.
در پی حملات اخیر تروریستی در پاریس ، حزب جبهه ملی فرانسه در مرحله اول انتخابات محلی (شوراها) فرانسه در روز یكشنبه به پیروزی بی سابقه ای دست یافت.
در حالی كه بسیاری از رسانه های فرانسه و جهان از حزب جبهه ملی به عنوان راست افراطی یاد می كنند برخی كارشناسان سیاسی بر این باورند كه این حزب از یك حزب راست افراطی و «خارجی ستیز» به یك جریان «ملی گرا»، مدافع «حمایت گری اقتصادی» (Protectionist) و «منتقد اروپا» (Eurosceptic) تبدیل شده است.
شبد**1078** 3404