هشدار فائو از شدت گرفتن تخریب 33 درصد از اراضی جهان

تهران- ایرنا- سازمان خواربار و كشاورزی ملل متحد (فائو) درباره تشدید تخریب 33 درصد از اراضی جهان هشدار داد.

به گزارش ایرنا، سازمان خواربار و كشاورزی ملل متحد (فائو) اعلام كرد همه ساله به دلیل فرسایش خاك هفت میلیون و 600 هزار تن از میزان تولید جهانی غلات كاسته می شود.
این گزارش با عنوان «وضع منابع خاك در جهان» از سوی كارگروه های میان‌دولتی فنی خاك فائو با مشاركت 200 دانشمند این حوزه از 60 كشور جهان تهیه و ارائه شده است.
«خوزه گرازیانو داسیلوا» مدیركل فائو در همین زمینه گفت: از بین رفتن بیشتر خاك مولد به آسیب های جبران ناپذیر به تولید و امنیت غذایی منجر می شود، زیرا این فرایند به صورت بالقوه میلیون ها نفر را به سوی گرسنگی و فقر سوق می دهد.
وی افزود: با این همه، گزارش تازه حكایت از آن دارد كه می توان از آسیب های وارد شده بر خاك و پیامدهای آن دوری جست.
مدیركل فائو تاكید كرد این گزارش كمك ارزشمندی برای اقدام های اساسی با هدف مدیریت پایدار منابع خاك تلقی می شود.
وی اضافه كرد: این رویكرد در نهایت تعهد جامعه بین المللی برای تحقق اهداف توسعه پایدار را به همراه خواهد داشت.
بر پایه این گزارش، هر ساله فرسایش باعث از بین رفتن 25 میلیارد تا 40 میلیارد تن خاك سطحی در جهان می شود كه این فرایند به میزان قابل توجهی باعث كاهش تولید محصول های كشاورزی و ناتوانی خاك در ذخیره سازی چرخه كربن، مواد مغذی و آب شده است.
فائو در گزارش خود می افزاید: چنانچه اقدام های لازم برای مقابله با فرسایش خاك رخ ندهد تا سال 2050 میلادی 235 میلیون تن از مجموع تولید غلات جهان كاسته خواهد شد.
این میزان كاهش به طور تقریبی به معنی خارج كردن یك میلیون و 500 هزار كیلومترمربع خاك از چرخه تولید غلات جهان است كه این میزان برابر با كل مساحت زمین های كشاورزی كشور هند می شود.
انباشته شدن نمك در خاك موجب شده است تولید محصول كشاورزی در برخی منطقه ها به طور كامل از بین برود.
اكنون شوری خاك ناشی از مداخله های انسانی، 760 هزار كیلومترمربع را زیر تاثیر خود قرار داده و به طور تقریبی از مجموع مساحت همه زمین های كشاورزی برزیل نیز فراتر رفته است.
گزارش تازه فائو بر 10 تهدید مهم فراروی كاركردهای خاك یعنی فرسایش خاك، فقدان كربن ارگانیك خاك، توازن مواد مغذی، اسیدی شدن خاك، آلاینده های خاك، غرقاب، تراكم خاك، آب بندی خاك، شوری و از بین رفتن تنوع زیستی تاكید می كند.
گزارش یادشده به این نكته می پردازد كه چگونه یك اجماع عمومی بر سر راهبردهای مرتبط با خاك وجود دارد كه از یك سو بر افزایش تامین غذا و از سوی دیگر بر كاهش اثرهای زیانبخش زیست محیطی تاكید می كند.
بر پایه این گزارش، راهكار ارائه شده از سوی فائو بر فعالیت های مدیریت پایدار خاك تمركز می كند كه لازمه آن همكاری ذینفعان در تمام سطح ها از دولت ها گرفته تا كشاورزان خرد است.
این گزارش به مناسبت روز جهانی خاك (چهاردهم آذرماه) منتشر شد.
سال 2015 میلادی، به منظور بالا بردن سطح آگاهی جهانی نسبت به اهمیت مقوله خاك به عنوان شریك خاموش بشریت، سال جهانی خاك نامگذاری شده بود.
اقتصام**9186**1961

سرخط اخبار اقتصاد