12.5 درصد باغ های كشاورزی استان یزد در اردكان است

یزد - ایرنا - رییس سازمان جهاد كشاورزی استان یزد گفت: 12.5 درصد باغ های استان در اردكان است.

سید جمال سجادی پور روز یكشنبه در گفتگو با ایرنا در اردكان افزود: اردكان با تولید 22 هزار تن محصول كشاورزی كه عمدتا پسته است در جایگاه خوبی قرار گرفته است.
وی اضافه كرد: تولید 6/12 درصدی گوشت مرغ ، به دست آوردن جایگاه دوم در تولید گوشت بلدرچین، تولید20 هزار و 300تن شیر، تولید هزار و 350 تن گوشت قرمز ، تولید 11 هزار تن انار ونیز 7 هزار تن پسته شاخص های بسیار خوبی می باشد كه این شهرستان به خود اختصاص داده است.
رییس سازمان جهاد كشاورزی استان یزد گفت: در سالهای اخیر نیز اقدامات ارزشمندی برای افزایش تولید و تنوع كشت محصولات كشاورزی در این شهرستان صورت گرفته است كه اردكان را به یكی از قطب های مهم كشاورزی تبدیل كرده است.
سجادی پوردر ادامه با اشاره به اینكه استان یزد از لحاظ كشاورزی كمتر از یك درصد از سطح زیر كشت كشور را به خود اختصاص داده است اظهار كرد: این بدان معناست كه از 120 هزار هكتار ، حدود 5/18 میلیون هكتار سطح زیر كشت را به خود تعلق داده است.
وی تصریح كرد: از لحاظ تولید نیزبا یك میلیون و 350هزار تن محصول تقریبا 1.5 درصد تولید كشور را به خود اختصاص داده و این نتیجه ناشی از سخت كوشی كشاورزان این مرز و بوم است .
سجادی پور در ادامه گفت: از گذشته مردم استان یزد قدر آب را می دانسته اند و به همین دلیل كشاورزان این منطقه به سمت باغبانی و كشتهای گلخانه ای كه از محصولات كم آبخواه هستند رفته اند .
وی تصریح كرد: كارهای خوبی همكاران و مجموعه بهره برداران در بخش كشاورزی استان دنبال كرده اند كه امیدواریم در این مسیر همچنان بتوانیم شاهد رشد و توسعه بخش كشاورزی باشیم.
اردكان با 85 هزار نفر جمعیت در 60 كیلومتری شمال شهر یزد واقع شده است.
7544/ 6197