دستورالعمل آزادسازی نرخ بلیت هواپیما/از اقدامات نظارتی تا مجازات متخلفان

تهران - ایرنا - براساس دستورالعمل طرح آزادسازی نرخ بلیت پروازهای هوایی، 66 درصد مسیرهای داخلی شامل این طرح شدند و 34 درصد مسیرها همچنان مشمول قیمت های تكلیفی خواهند بود. شركت های كه الزامات تعیین شده را رعایت نكنند، مجازات می شوند.

به گزارش ایرنا، جمع بندی آمار مسیرهای مشمول آزادسازی نرخ بلیت پروازهای هوایی نشان می دهد، در 257 مسیر داخلی (66 درصد) به صورت كامل اجرا می شود و در 87 مسیر(34 درصد مجموع مسیرها) نیز شركت های هوایی حداقل یك سال دیگر باید از قیمت های تكلیفی سازمان هواپیمایی كشوری تبعیت كنند.
در این دستورالعمل، مسیرهای منتهی به جزایر كیش و قشم در مجموع 26 مسیر، مسیرهای منتهی به شهرهای نفتی 37 مسیر، مسیرهای انفرادی 35 مسیر و مسیرهای جدید 72 مسیر تعیین شده و بقیه مسیرهای داخلی به مسیرهای حمایتی اختصاص دارد.
با هدف بهبود شرایط سفر، افزایش رضایت مندی مسافران و ارتقای فضای كسب و كار در حوزه صنعت حمل ونقل هوایی، سازمان هواپیمایی كشوری دستورالعمل آزادسازی نرخ بلیت هواپیما را در 170 مسیر داخلی را به شركت های هواپیمایی ابلاغ كرد و همه شركت های هوایی ملزم به اجرای آن هستند.
براساس شرایط مندرج در این دستورالعمل، آزادسازی پروازهای داخلی فقط مشمول پروازهای برنامه ای خواهد بود كه الزاماً از طریق كانال های توزیع شركت های هواپیمایی عرضه می شود.
رعایت همه قوانین و مقررات مربوطه به ویژه دستورالعمل حقوق مسافر، ابلاغی توسط سازمان هواپیمایی كشوری و ارائه آمار عملكرد مالی و اقتصادی شركت ها به صورت دوره ای و یا در دوره زمانی مورد نظر این سازمان، برای شركت های هوایی الزامی خواهد بود.
در این دستورالعمل، پرداخت كارمزد شناور(Commission) و یا كارمزد ثابت(Fixed Service fee) به نمایندگان فروش بلیت، امكانپذیر شده و همه پروازهای برنامه ای شركت ها از طریق سیستم های ذخیره و توزیع جا (CRS,GDS) عرضه خواهد شد.
همچنین پروازهای برنامه ای صدور بلیت شركت هواپیمایی توسط دفاتر فروش شركت های هواپیمایی و یا دفاتر خدمات مسافرتی هوایی مجاز عملی خواهد بود و اعمال نظارت كافی بر دفاتر خدمات مسافرت های هوایی درخصوص اطمینان از فروش با نرخ اعلامی شركت هواپیمایی توسط سازمان هواپیمایی كشوری پیگیری خواهد شد.
براساس این دستورالعمل، برخورداری از زیرساخت‌های بازرگانی و كانال های استاندارد توزیع و فروش بلیت برای شركت های هوایی ضروری است و درج نرخ، شرایط فروش و استرداد بلیت و اطلاع رسانی آن از طریق وب سایت شركت های هواپیمایی الزامی است.
همچنین باهدف ایجاد فضای رقابتی و رونق هرچه بیشتر فرودگاه‌های كشور، مسیرهای پروازی از لحاظ نرخ و شبكه پروازی در دو گروه مسیرهای مشمول آزادسازی نرخ و مسیرهای حمایتی مطابق جدول های تعیین شده این دستورالعمل اجرایی خواهد شد.
در این دستورالعمل همچنین آمده است: سازمان هواپیمایی كشوری بر جریان آزادسازی پروازهای داخلی در قالب اعمال حاكمیتی خود تحت تدابیر و ساز وكارهای مورد نیاز نظارت خواهد كرد تا شركت های هواپیمایی برای ارائه خدمات به مسافران و تعادل در توزیع شبكه پروازی در فضای رقابتی بتوانند به خدمات خود ادامه دهند.
همچنین پایش و ارزیابی مستمر و موثر فعالیت شركت های هواپیمایی به منظور اتخاذ سیاست ها و تصمیم‌های لازم برای ارتقای سطح ایمنی و كیفیت پروازها توسط سازمان هواپیمایی كشوری انجام خواهد شد و انجمن شركت های هواپیمایی موظف است اطلاعات و مستندات مربوطه به چگونگی اجرای مطلوب آزادسازی نرخ بلیت و عملكرد شركت ها را هر دو ماه یك بار به دفتر نظارت سازمان هواپیمایی كشوری ارائه كند.
سازمان هواپیمایی همچنین می‌تواند برای اعمال نظارت بر فعالیت های شركت های هواپیمایی در حوزه آزادسازی نرخ بلیت و شبكه پروازی در صورت مشاهده هرگونه تخلف با تذكر و اخطار كتبی، شركت ها را ملزم به اجرای مفاد مقررات این دستورالعمل كند.
محدود كردن حوزه فعالیت شركت ها از لحاظ پروازهای برنامه‌ای و دربستی، محدود شدن مسیرهای پروازی شركت ها از لحاظ مناطق جغرافیایی داخلی و یا خارجی و تعلیق فعالیت شركت ها طبق قانون سازمان هواپیمایی كشوری، از دیگر مجازات های عدم اجرای این دستورالعمل توسط شركت های هوایی است.
در این دستورالعمل تاكید شده كه بلیت هایی كه پیش از تصویب این دستورالعمل فروخته شده است، مشمول طرح آزادسازی نرخ ها نمی‌شوند و فركانس پروازی بالا، وجود حداقل سه شركت هواپیمایی فعال در مسیر، مسافت كوتاه و امكان استفاده آسان از شقوق دیگر حمل و نقل جایگزین، از شاخص‌های مسیرهای مشمول آزادسازی نرخ بلیت پروازهای هوایی است.
همچنین همه مسیرهای منتهی به فرودگاه كیش، قشم و فرودگاه های شهرهای نفتی كه پروازهای آنها به صورت دربستی كامل بین شركت ملی نفت و سازمان های زیرمجموعه و با هدف جابجایی پرسنل انجام می شود جزء مسیرهای آزاد نرخ بلیت اعلام شده است.
طبق این دستورالعمل، مسیرهای داخلی با فركانس پروازهای پایین، عدم وجود حداقل سه شركت هواپیمایی فعال در مسیرهای تعیین شده، مسافت بلند مسیر و عدم امكان استفاده آسان از شقوق حمل و نقل جایگزین، مشمول آزادسازی نرخ بلیت پروازهای داخلی نخواهند بود.
به گزارش ایرنا، در اجرای برنامه پنجم توسعه، سال گذشته نخستین بخش از شناورسازی نرخ بلیت خدمات هوایی در كشور انجام شد و از عصر دوشنبه این هفته (نهم آذرماه) طبق دستورالعمل سازمان هواپیمایی كشوری، نرخ بلیت هواپیما در 170 مسیر داخلی آزاد شد و 87 مسیر هوایی مناطق كمتر برخوردار همچنان مشمول قیمت گذاری بلیت باقی ماندند.
اقتصام(5)1108 ** 2023