بخش داخلي و اطفال بيمارستان خاتم الانبيا(ص) درميان راه اندازي شد

بيرجند - ايرنا - رئيس شبكه بهداشت و درمان درميان از راه اندازي بخش هاي داخلي و اطفال بيمارستان خاتم الانبيا(ص) اين شهرستان خبر داد.

محمد شفيع عثماني بجد عصر روز سه شنبه در گفت و گو با ايرنا، افزود: تعدادي از نيروهاي اين مركز بهداشتي درماني جذب و در حال فعاليت هستند.
وي از كمبود متخصص زنان، داخلي و سونوگرافي در اين شهرستان مرزي خبر داد و گفت: بايد متخصص از بيرجند به شهرستان اعزام شود.
به گفته وي از مجموع اعزام 65 متخصص طرح خدمت به شهرستان هاي خراسان جنوبي دو متخصص داخلي و اطفال به شهرستان درميان اعزام شدند.
وي با بيان اينكه همچنين بيمارستان درميان با كمبود نيروي انساني و نيز نيروي متخصص مواجه است، گفت: متخصصان تمايلي به خدمت در مناطق محروم و مرزي ندارند.
اين مسئول افزود: اين شهرستان با 57 هزار نفر جمعيت، داراي 10 مركز بهداشت، چهار پايگاه اورژانس و 34 خانه بهداشت است.
عثماني بجد بيان كرد: توجه به مسائل بهداشتي در شهرستان مرزي درميان ضروري است كه ارتقاي مسائل بهداشتي در دستور كار قرار دارد.
2047/7556