سانتوس: صلح كلمبيا منافع بزرگي‌ براي محيط زيست دارد

مادريد- ايرنا- «خوآن مانوئل سانتوس» رئيس جمهوري كلمبيا در اجلاس آب و هواي پاريس گفت، پايان جنگ مسلحانه با شبه نظاميان انقلابي‌ فارك در كلمبيا كه ممكن است در ماه هاي آينده محقق شود، منافع بزرگي‌ براي محيط زيست به ارمغان خواهد آورد.

به گزارش ايرنا و به نقل از خبرگزاري اروپاپرس ، سانتوس افزود كه در صورت حصول صلح در كلمبيا، حملات شورشيان فارك عليه خطوط لوله نفت و زيرساخت ها كه باعث ريخته شدن بيش از چهار ميليون بشكه نفت به رودخانه ها و دريا در سالهاي اخير شده، قطع خواهد شد.
وي خاطرنشان ساخت كه خود شورشيان، محافظان كشت هاي غير قانوني هستند كه باعث جنگل زدايي بيش از 5 ميليون هكتار از جنگل هاي استوايي كلمبيا شده ا‌ند.
به گفته سانتوس، صلح باعث خواهد شد كه اعضاي فارك به متحدان دولت تبديل شوند و به جاي حفاظت از كشت غير قانوني ، آن را با كشت هاي قانوني و پايدار جايگزين كنند تا بدين صورت از 'تخريب روزافزون زيست محيطي'‌ جلوگيري شود.
در اين زمينه ، رئيس جمهوري كلمبيا بر هدف اين كشور آمريكاي جنوبي در كاهش 20 درصدي انتشارات گازهاي گلخانه اي تاكيد و تصريح كرد كه كلمبيا از بخش بزرگي‌ از ميراث جهاني‌ آب ، جنگل ها و خاك حاصلخيز بهره مي‌ برد.
وي گفت: ما كشوري با بيشترين تنوع زيستي در هركيلومترمربع هستيم اما همچنين در مقابل تغيير آب و هوايي آسيب پذير مي‌ باشيم. در اين رابطه وي تاكيد كرد كه جلوگيري از تغيير آب و هوايي، بزرگترين چالش بشريت در تمام تاريخ است.
بنا براين گزارش ، حملات به لوله هاي انتقال نفت ، بدترين اثراتي نيستند كه فارك در طبيعت بر جا مي‌ گذارد. هر هكتار زميني‌ كه فارك به كشت كوكا اختصاص داده باعث تخريب سه هكتار جنگل شده ا‌ست. استخراج غير قانوني سنگ معدن كولتان (سنگي‌ متشكل از كلومبيت و تانتاليت) كه گفته مي‌ شود اين گروه آن را در جنگل آمازون كنترل مي‌ كند باعث بردگي گروه هاي سرخپوست شده و استخراج غير قانوني طلا نيز باعث آلودگي رودخانه ها و نهرها شده است .
شبس* اروپام *5*491**1565