آغاز به كار نخستين سامانه دوچرخه سواري دانشگاهي كشور در دانشگاه فردوسي

مشهد- ايرنا- نخستين سامانه دوچرخه سواري دانشگاهي كشور در دانشگاه فردوسي مشهد راه اندازي شد.

به گزارش روز سه شنبه ايرنا به نقل از روابط عمومي دانشگاه فردوسي مشهد نخستين ايستگاه اين سامانه كه در ادامه طرح مسير سبز دوچرخه سواري در دانشگاه فردوسي مشهد ايجاد شده است امروز مقابل دانشكده ادبيات و علوم انساني اين دانشگاه افتتاح شد.
براساس اين گزارش، طرح استقرار دانشگاه سبز و توسعه آن از 12 سال پيش در دانشگاه فردوسي مشهد آغاز شده و با توجه به چالش آلودگي هوا و مشكلات زيست محيطي در شهر، به يكي از محورهاي اصلي طرح جامع در اين دانشگاه تبديل شده است.
اين طرح با همكاري بانك ايران زمين كه سرمايه گذار اصلي مراكز دوچرخه در سطح شهر مشهد است به اجرا در مي آيد و طبق برنامه ريزي قرار است در مقابل تمام دانشكده هاي دانشگاه فردوسي مشهد نيز ايستگاه هاي سامانه دوچرخه سواري نصب شود.
مردان دانشجو، كاركنان و عضو هيأت علمي اين دانشگاه مي توانند براساس ضوابطي كه بر ايستگاههاي دوچرخه سواري سطح شهر حاكم است از دوچرخه هاي داخل دانشگاه استفاده كرده و پس از استفاده آن را به مراكز داخل يا بيرون از دانشگاه تحويل دهند.
1922 / 6053**1565