مديركل بازرسي استانداري خوزستان: تعهدات سد گتوند عملي نشد

اهواز- ايرنا- مديركل بازرسي و رسيدگي به شكايات استانداري خوزستان گفت: مسئولان سد گتوند به تعهدات خود در مقابل روستائيان اطراف اين سد عمل نكرده اند.

به گزارش ايرنا با ادامه اعتراض روستائيان اطراف سد گتوند در خوزستان، كارگروهي از استانداري براي بازديد و بررسي مشكل اين روستاها به شهرستان لالي اعزام شد. در همين راستا جلسه اي با حضور مديركل بازرسي استانداري، مديركل بحران استانداري، فرماندار لالي و نماينده روستائيان در فرمانداري اين شهرستان تشكيل شد.
مديركل بازرسي و رسيدگي به شكايات استانداري خوزستان سه شنبه در گفت وگو با ايرنا درباره اين جلسه، اظهار كرد: در زمان ساخت سد گتوند در دولت قبل، بين مديريت سد گتوند و روستائيان منطقه آب ماهيك توافقاتي صورت گرفته بود كه با گذشت چهار سال از آبگيري سد، هنوز اين تعهدات عملي نشده است.
سيد كريم سيد نور افزود: با آبگيري سدگتوند بيش از 40 روستا زير آب رفتند و روستائيان تمام زندگي خود را از دست دادند، اين در حاليست كه هنوز عده اي از روستائيان حق خود را از زمين هايي كه مديريت سد تملك كرده دريافت نكرده اند.
وي اضافه كرد: اهالي روستاهاي اطراف سد در شهرستان لالي به مبلغ تعيين شده براي املاك اعتراض دارند به همين دليل شركت آب و نيرو (مجري سد گتوند) پول اراضي و خانه هاي آنها را به صندوق دادگستري واريز كرده است اما روستائيان معترض، تا كنون از دريافت اين پول خودداري كرده اند.
سيدنور با بيان اينكه اعتراض روستائيان به جا بوده است، گفت: ارتباط سه چهار روستاي شهرستان لالي با شهر نيز بعد از آبگيري سد قطع شده و قرار بود سد گتوند براي تامين قايق و تسطيح جاده ها اقدام كند، كه اين وعده نيز تا كنون محقق نشده است.
وي اظهار كرد: استاندار خوزستان بر پيگيري حقوق روستائيان تاكيد دارد و كارگروه ويژه براي اين مساله تشكيل داده است در همين راستا بازديدهاي ميداني از روستاها و سد گتوند انجام و جلساتي نيز تشكيل شده است.
سيدنور افزود: بعد از بازديد از منطقه و صحبت با روستائيان صورت جلسه و گزارشي تنظيم شده است كه به استاندار ارائه و تصميم نهايي بر اساس آن اتخاذ مي شود.

*پرونده چهار ساله
فرماندار لالي نيز بر پرداخت مطالبات روستائيان اطراف سد گتوند تاكيد كرد و گفت: تنها شغل مردم اين منطقه دامداري و كشاورزي است كه با آبگيري سد و غرق شدن روستاها از بين رفته است.
گودرز تركي زاده افزود: بايد مطالبات به حق مردم بدون كم و كاست پرداخت شود.
وي اضافه كرد: با زير آب رفتن روستاهاي شهرستان لالي، روستائيان در ساير روستاها و شهرستان مسجدسليمان پراكنده شده اند.
تركي زاده با بيان اينكه مشكل روستائيان سد گتوند بيش از چهار سال است كه لاينحل باقي مانده است، گفت: در صورت ناراضي بودن مردم از نرخ كارشناسي املاك، بايد به صورتي رضايت مردم جلب شود و مسئولان سد نيز از پرداخت مطالبات و حقوق مردم طفره نروند.
وي با اشاره به ادعاي مسئولان سد گتوند مبني بر پرداخت حقوق روستائيان، افزود: اهالي روستاها به ويژه منطقه آب ماهيك نسبت به كارشناسي املاك خود و پولي كه بابت خريد آنها پرداخت شده اعتراض دارند و حاضر به دريافت پول نيستند.
فرماندار لالي اظهار كرد: قرار شد گزارشي از بازديد و آخرين وضعيت روستائيان توسط اداره كل بازرسي استانداري تهيه و به استاندار تحويل داده شود.
وي با انتقاد از حضور نيافتن مديران سد در جلسه رسيدگي به مشكلات روستائيان اظهار كرد: مديران ارشد سد بايد در مقابل مردم پاسخگو باشند.

*بررسي دوباره مستندات
مديركل مديريت بحران استانداري خوزستان همچنين بر بررسي و پرداخت حقوق روستائيان تاكيد كرد.
هاشم بالدي با اشاره به اعتراض روستائيان به نحوه تملك اراضي خود گفت: مستندات روستائيان قرار است دوباره به مديريت سد تحويل داده شود تا دوباره بررسي صورت گيرد.
سد گتوند به عنوان بلندترين و آخرين سد بر روي رودخانه كارون، در 10 كيلومتري شهر گتوند احداث و با وجود مخالفت كارشناسان محيط زيست و فعالان اجتماعي از مرداد سال 90 آبگيري را آغاز كرد. اگر چه مساله 41 روستا در شهرستان هاي مسجدسليمان و لالي كه تحت تاثير آبگيري سد قرار مي گرفتند از سال 88 از سوي استانداري خوزستان پيگيري شده، اما مشكلات و تبعات اجتماعي آن همچنان پابرجاست و اختلافات ميان شركت سازنده سد گتوند (شركت توسعه منابع آب و نيرو) و روستائيان حل نشده است.
اكنون حدود 45 سال است كه روستائيان اطراف سد گتوند آواره شده اند و حاشيه نشين شهرهاي مسجدسليمان، لالي، بازفت، انديكا و شوشتر شدند.
7151/6064