برنامه توسعه تولید محصولات دانش بنیان ابلاغ شد

تهران-ایرنا-معاون اول رئیس جمهوری، برنامه توسعه تولید محصولات دانش بنیان را كه به تصویب هیئت وزیران رسیده و در آن حوزه ها و موضوعات اولویت دار و نحوه حمایت از آن معین شده است، برای اجرا ابلاغ كرد.

به گزارش ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی دولت،اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری، این مصوبه را پنجم آذر ماه 94 برای اجرا به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری – وزارت صنعت، معدن و تجارت و معاونت علمی و فناوری رییس جمهور ابلاغ كرد.

*متن مصوبه هیئت وزیران به شرح زیر است:
برنامه توسعه تولید محصولات دانش بنیان
فصل اول- اصطلاحات
ماده 1- در این برنامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به‎كار می‎روند:
الف- قانون: قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی كشور - مصوب 1394- .
ب- معاونت: معاونت علمی و فناوری رییس جمهور.
پ- برنامه: برنامه توسعه تولید محصولات دانش‌بنیان.
ت- كارگروه: كارگروه توسعه تولید، تقاضا و صادرات محصولات دانش‌بنیان موضوع ماده (2) این برنامه.
ث- قانون دانش‎بنیان: قانون حمایت از شركت‎ها و مؤسسات دانش‎بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات – مصوب 1389 -.
ج- محصولات دانش بنیان: مجموعه كالاها و خدماتی كه در فهرست مصوب كارگروه بوده و دارای ویژگی‌های زیر می باشد:
1- در طبقه فناوری‌های بالا و متوسط به بالا باشند؛
2- عمده ارزش افزوده آن ناشی از دانش فنی و نوآوری فناورانه باشد؛
3- تولید آن دارای پیچیدگی فنی بوده و نیازمند تحقیق و توسعه مداوم باشد.
چ- امتیاز دانشی محصول: میزان داخلی‌سازی ویژگی‌های سه گانه مذكور در بند (ج) این ماده كه در محصول موردنظر عینیت یافته است.
ح- شركت دانش‌بنیان: شركت‌ها و مؤسسات دارای تأیید صلاحیت از كارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شركت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و نظارت بر اجرا، موضوع ماده (3) آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از شركتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات موضوع تصویب نامه شماره 141602/ت46513هـ مورخ 21/8/1391.
خ - تجاری‌سازی: فعالیت‌های مرتبط با عرضه محصول یا خدمت جدید مبتنی بر ایده‌ها یا فناوری‌های جدید كه شامل یكی یا تركیبی از فرایندهای مرتبط از جمله ثبت اختراع، ارزش‎گذاری فناوری، اعطای امتیاز، انتقال و انتشار و كسب سایر فناوری‌های مورد نیاز (مكمل) و پرداخت حق‌الامتیازهای مرتبط، جذب سرمایه و منابع (نمونه سازی، طراحی صنعتی فرایند یا محصول جدید، انجام آزمون‌ها و دریافت تأییدیه‌های لازم، تولید آزمایشی، بازاریابی و رفع اشكال)، خدمات پشتیبانی تخصصی تجاری‌سازی (شامل فعالیت‌های مشاوره، مدیریت فناوری، طراحی محصول و فرایند، خدمات استانداردسازی، اندازه سنجی و خدمات آزمایشگاهی) می‌شود.
د- سرمایه‎گذاری خطرپذیر: شكل ویژه‌ای از واسطه‌گری مالی كه توسط آن سرمایه مالی موردنیاز شركت‌های نوآور كه دارای ظرفیت رشد بالایی بوده و در مراحل اولیه شكل‌گیری خود قرار دارند، تأمین می‌شود با این هدف كه طی چند سال این سرمایه به علاوه سود آن از شركت خارج شود.
ماده 2- در اجرای ماده (43) قانون و به‌ منظور هماهنگی امور اجرایی و به‎روزرسانی برنامه‌های توسعه تولید، تقاضا و صادرات محصولات دانش‌بنیان، تصویب دستورالعمل های مورد نیاز و نظارت بر اجرای آن، كارگروه توسعه تولید، تقاضا و صادرات محصولات دانش‌بنیان متشكل از معاون علمی و فناوری رییس جمهوری (رییس كارگروه)، نمایندگان وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ، بهداشت، درمان و آموزش پزشكی، صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی، جهاد كشاورزی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی ایران و اتاق تعاون ایران تشكیل می‌گردد.
تبصره 1- دبیرخانه كارگروه در وزارت صنعت، معدن و تجارت مستقر می‌باشد.
تبصره 2- نمایندگان سایر دستگاه های مرتبط حسب موضوع مورد بررسی به جلسات كارگروه دعوت خواهند شد.
تبصره 3- كارگروه مذكور موظف است هر شش ماه یكبار گزارشی از نحوه اجرای این برنامه را به شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری ارایه كند.
فصل دوم - چشم‌انداز، افق زمانی و اهداف كمی و عینی
ماده 3- چشم‌انداز برنامه به شرح زیر است:
الف- دست‌یابی به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه‌ آسیای جنوب غربی (شامل آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و كشورهای همسایه) با تأكید بر جنبش نرم‌افزاری و تولید علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقای نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال كامل (سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404).
ب- افزایش سهم تولید محصولات و خدمات مبتنی بر دانش پیشرفته و فناوری داخلی در تولید ناخالص (نقشه جامع علمی كشور و سیاست‌های كلی علم و فناوری).
پ- افزایش سهم تحقیق و توسعه از تولید ناخالص داخلی با تأكید بر مصرف بهینه منابع و ارتقای بهره‌وری (نقشه جامع علمی كشور و سیاست‌های كلی علم و فناوری).
ماده 4- افق زمانی برنامه سال 1404 می باشد و لازم است كلیه اقدامات به نحوی اجرا شوند كه اهداف كمی موضوع ماده (5) این برنامه در افق زمانی تعیین شده محقق شود.
ماده 5- براساس چشم انداز ترسیم شده در ماده (3) این برنامه و برای گذر از وضعیت موجود و رسیدن به وضعیت مطلوب، اهداف كمی برنامه (GOALS) به شرح جدول(*)تعیین می‌شود.
ماده 6- به منظور تحقق اهداف كمی موضوع ماده (5) این برنامه، اهداف عینی(OBJECTIVES) پنج-گانه و برنامه‌های اقدام متناظر با آنها به شرح بندها و جدول زیر تعیین می شود:
الف- بكارگیری سیاست های بازرگانی و تحریك تقاضای محصولات دانش بنیان(برنامه های اقدام (1) و (2) فصل چهارم)
ب- ساماندهی و ارتقای نظام استاندارد و آزمون محصولات دانش بنیان(برنامه های اقدام (3) و (4) فصل چهارم)
پ- طراحی و اجرای سیاست صنعتی و فناوری متناسب با تولید محصولات دانش بنیان (برنامه های اقدام (5) و (6) فصل چهارم)
ت- شفاف سازی و ایجاد نظام جامع آمار مربوط به تولید محصولات دانش بنیان(برنامه های اقدام (7) و (8) فصل چهارم)
ث - نهادسازی مناسب نظام مالی و پولی تخصصی مورد نیاز تولید محصولات دانش بنیان(برنامه های اقدام (9)، (10) و (11) فصل چهارم)
ماده 7- تطابق اهداف كمی و عینی برنامه به شرح جدول(*)تعیین می‌شود.
فصل سوم- حوزه‎ها و موضوعات كلان اولویت‎دار
ماده 8- موضوعات كلان ملی در تدوین حوزه‌های فناورانه و بخشی اولویت‌دار توسعه محصولات دانش‌بنیان عبارتند از:
الف- اولویت های (الف) سند نقشه جامع علمی كشور در بخش فناوری، شامل فناوری‌های هوافضا، اطلاعات و ارتباطات، هسته‌ای، نانو و میكرو، فناوری‌های نفت‌های و گاز، زیستی، زیست محیطی، نرم و فرهنگی.
ب- مسایل و اولویت های اجتماعی و اقتصادی ملی شامل:
1- بهینه سازی مصرف انرژی و آب و اصلاح الگوی مصرف.
2- كاهش سهم سوخت های فسیلی و توسعه انرژی های تجدیدپذیر.
3- امنیت غذایی و غذای سالم.
4- ارتقای سلامت، دارو و تجهیزات پزشكی.
5- رفع مشكلات كم‌آبی و خشكسالی.
6- كنترل آلاینده های زیست محیطی و پسماند.
7- حمل و نقل،كنترل ترافیك (آمد و شد) و كاهش تصادفات.
پ- حوزه های با ارزش افزوده بالای دانشی در زنجیره ارزش بخش های مختلف اقتصادی با تشخیص دستگاه مسئول و تصویب در كارگروه تبصره- كارگروه و دستگاههای اجرایی موضوع این برنامه موظفند دستورالعمل‌ها، برنامه‌های اقدام و مشوق‌های موضوع این برنامه را با رعایت اولویت‌های این ماده تدوین و یا اجرا كنند.
فصل چهارم- برنامه های اقدام
ماده 9- برنامه های اقدام مربوط به توسعه تولید محصولات دانش‌بنیان در جهت تحقق اهداف عینی موضوع ماده (6)، در پنج بخش و (11) برنامه به شرح مواد (10) تا (20) به شرح زیر تعیین می‌شو‌د.
بخش اول- برنامه های اقدام مربوط به بكارگیری سیاست های بازرگانی و تحریك تقاضای محصولات دانش بنیان
1- برنامه جهت دهی به تقاضای مواد و تجهیزات دانش‌بنیان به خرید از ساخت داخل
ماده 10- به منظور جهت دهی به تقاضای دولتی، عمومی و خصوصی برای استفاده هرچه بیشتر از محصولات دانش‌بنیان تولید داخل و تحریك تقاضای این محصولات در چارچوب اولویت های این برنامه و تشویق به خرید از فهرست معتبر محصولات دانش بنیان داخلی:
الف- مشوق‌های خرید به متقاضیان محصولات دانش‌بنیان داخلی عرضه شده در سامانه و یا نمایشگاه‌های دوره‌ای ساخت داخل تدوین و ارایه می شود. كارگروه موظف است ظرف شش ماه پس از ابلاغ این برنامه، دستورالعمل اجرای آن را مشتمل بر ایجاد سامانه عرضه محصولات دانش بنیان داخلی و برگزاری نمایشگاه های دوره ای، نحوه ارزیابی امتیاز دانشی محصول و میزان داخلی بودن، قیمت، كیفیت و خدمات پس از فروش محصولات ارایه شده و میزان حمایت، واسپاری (لیزینگ) و یا سایر خدمات مالی مشوق خرید از داخل تصویب نماید.
ب- بالاترین مقام دستگاه های اجرایی متقاضی مشاركت در برنامه موضوع این ماده مجازند تا بیست درصد از تخصیص بودجه طرح های تأمین تجهیزات و ماشین آلات دستگاه را منوط به مشاركت بخش-های زیر مجموعه در برنامه تشویقی موضوع این ماده نمایند. دستگاه های اجرایی متقاضی موظفند میزان تقاضای خود را در افق كوتاه مدت و بلندمدت به تفكیك محصولات دانش‌بنیان مورد نیاز تهیه و سالانه به دبیرخانه كارگروه ارایه دهند.
پ- كارگروه با همكاری صندوق نوآوری و شكوفایی ابزارهای مناسب برای حمایت از خریداران غیردولتی محصولات دانش‌بنیان مشمول این برنامه، به ویژه واسپاری (لیزینگ) خرید محصولات دانش بنیان را ظرف شش ماه پس از ابلاغ این برنامه فراهم آورده و به ‌صورت عمومی اطلاع‌رسانی می‌ كند.
ت- دبیرخانه كارگروه موظف است با همكاری دستگاه های عضو، برنامه سالانه برگزاری نمایشگاه های ساخت داخل و سامانه مجازی آن را تدوین و منابع آن را پیش بینی نماید.
2- برنامه توسعه صادرات محصولات دانش‌بنیان
ماده 11- به‎ منظور حمایت از توسعه صادرات محصولات دانش‌بنیان در چارچوب اولویت های این برنامه و افزایش سهم بین‏المللی كشور در این حوزه، كارگروه موظف است اقدامات زیر را انجام دهد:
الف- حمایت از ایجاد و توسعه واسطه‌های بازرگانی خصوصی و غیردولتی از جمله شركت های مدیریت صادرات، كنسرسیوم‌های صادراتی، پایگاه‌ها و پایانه‌های صادراتی، خوشه‌های صادرات‌گرا، صادرات پارك‌های علم و فناوری و شركتهای زایشی دانشگاههای كشور و سایر هزینه های مرتبط با افزایش توان بازاریابی و فروش محصولات دانش‌بنیان.
ب- حمایت از ایجاد و توسعه نشان های تجاری (برند) مشترك صادراتی میان محصولات دانش‌بنیان در حوزه‌های بخشی و بین بخشی.
پ- حمایت از حضور مشترك شركت های تولیدكننده محصولات دانش‌بنیان در نمایشگاه های معتبر خارجی و برگزاری نمایشگاه های داخلی با حضور شركت های معتبر خارجی.
ت- طراحی و اعطای جایزه صادراتی ویژه شركت ها و محصولات دانش‌بنیان و تسهیل فرایند اعطای جوایز صادراتی شركت های دانش‌بنیان.
ث- حمایت از سرمایه گذاری شركت های دانش‌بنیان داخلی در كشورهای خارجی در قالب های مختلف از قبیل توسعه تولید، كارگزاری و فروش، ثبت نشان تجاری (برند) بین المللی، مشاركت با طرف‌های خارجی.
ج - حمایت از فروش اختراعات داخلی در بازارهای بین المللی.
چ - ارایه حمایت های لازم در دعاوی حقوقی شركت ها و محصولات دانش‌بنیان داخلی در محاكم بین المللی و حمایت های مرتبط با مدیریت پتنت.
ح- حمایت های مرتبط با كسب مجوزهای بین المللی برای تسهیل ورود در بازار كشورهای مختلف.
خ- جهت دهی به كمك های خارجی و توسعه ای ایران و ایجاد خطوط اعتباری صادراتی در جهت توسعه بازار صادراتی محصولات دانش‌بنیان تولید داخل.
تبصره- معاونت علمی و فناوری رییس جمهور، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در چارچوب قوانین و مقررات مربوط می توانند از محل منابع داخلی خود با هماهنگی كارگروه، جهت اجرای مفاد این ماده هزینه ‌نمایند.
بخش دوم- برنامه های اقدام مربوط به ساماندهی و ارتقای نظام استاندارد و آزمون محصولات دانش بنیان
3- برنامه توسعه استانداردسازی مورد نیاز محصولات دانش‎بنیان
ماده 12- به منظور ساماندهی زیرساخت استاندارد مورد نیاز توسعه تولید، بازاریابی و فروش محصولات دانش بنیان در كشور به خصوص ارزیابی كیفی و فنی محصولات دانش بنیان داخلی:
الف- سازمان ملی استاندارد ایران موظف است نسبت به كسب اعتبار بین المللی گواهینامه های نهادهای ارزیابی انطباق ازطریق بازنگری و اصلاح ساختار مركز ملی تأیید صلاحیت ایران براساس استانداردها و ضوابط بین المللی اقدام كند.
ب- سازمان ملی استاندارد ایران موظف است عضویت مجامع بین المللی اندازه شناسی(مترولوژی) و واسنجی (كالیبراسیون) و نیز گسترش همكاری های بین المللی در حوزه اندازه شناسی به خصوص در حوزه ریزفناوری (فناوری نانو) جهت برقراری قابلیت ردیابی و كسب اعتبار بین‌المللی در نتایج اندازه گیری‌ها با هدف كسب تأییدیه های بین المللی و توسعه صادرات محصولات دانش بنیان داخلی را پیگیری كند.
پ- معاونت موظف است با نظارت سازمان ملی استاندارد نسبت به تهیه پیش نویس استاندارد محصولات دانش بنیان اقدام و در جهت پیاده سازی استانداردهای تدوین شده در حوزه فناورانه پیگیری های لازم را معمول كند.
4- برنامه توسعه زیرساخت‌های آزمایشگاهی و آزمون محصولات دانش‎بنیان
ماده 13- به منظور به اشتراك گذاری و استفاده بهینه از ظرفیت آزمایشگاه های داخلی و حمایت از نهاد ملی تأیید صلاحیت ایران در تأیید صلاحیت آزمایشگاه های آزمون و واسنجی(كالیبراسیون) و نهادهای گواهی كننده داخلی و ایجاد و تجهیز آزمایشگاه‌های تأیید شده در كشور:
الف- معاونت مجاز است با همكاری دستگاه های مسئول نسبت به حمایت از شكل گیری و توسعه شبكه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی و شبكه آزمایشگاه های علمی ایران، حمایت از مراكز عضو آن و ارتقای توانمندی های آزمون و صدور گواهی كشور به منظور تأمین آزمون های مورد نیاز بررسی و ارزیابی فنی و كیفی محصولات دانش بنیان توسط نهاد تأیید صلاحیت ایران، به ویژه ارزیابی كیفی آن ها، در قالب یارانه حمایتی یا تسهیلات اقدام نماید.
ب- معاونت مجاز است از طریق حمایت های شبكه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی و شبكه آزمایشگاه-های علمی ایران، ایجاد و توسعه آزمایشگاه‌های تأیید شده آزمون و واسنجی(كالیبراسیون) محصولات دانش بنیان را تسهیل كند. دستورالعمل چگونگی حمایت از شكل‌گیری و توسعه آزمایشگاه های مربوط در حوزه-های تخصصی توسط معاونت تدوین و برای تصویب به كارگروه ارایه می شود. نتایج آزمایشگاه‌های تأیید صلاحیت شده برای كلیه دستگاه های دولتی معتبر خواهد بود.
تبصره 1- كلیه دستگاه های اجرایی مشمول ماده (56) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) – مصوب 1393-، می‌توانند پس از تصویب شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری، از محل اعتبارات موضوع ماده مذكور با هماهنگی شبكه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی و شبكه آزمایشگاه-های علمی ایران به منظور تأمین زیرساخت آزمایشگاهی كشور برای تحقیق و توسعه، بررسی و ارزیابی فنی و كیفی محصولات دانش بنیان، هزینه كنند.
تبصره 2- حمایت های موضوع این برنامه مانع از انجام وظایف نظارتی دستگاه هایی كه به موجب قانون مسئولیت نظارت بر آزمایشگاه های مختلف را برعهده دارند، نخواهد بود.
بخش سوم- برنامه های اقدام مربوط به طراحی و اجرای سیاست صنعتی و فناوری متناسب با تولید محصولات دانش بنیان
5- برنامه شبكه سازی بین تولیدكنندگان محصولات دانش‌بنیان و شركت های صنعتی و خدماتی
ماده 14- به‌منظور تقویت همكاری شركت های دانش‌بنیان با شركت های صنعتی و خدماتی در تولید محصولات دانش بنیان، معاونت موظف است دستورالعمل حمایت از پیوندهای شركتی را مبتنی بر موارد زیر با تأكید بر استفاده از ظرفیت صندوق نوآوری و شكوفایی، ظرف شش ماه پس از ابلاغ این برنامه تهیه و برای تصویب به كارگروه ارایه می دهد:
الف- حمایت از قراردادهای فروش و انتقال فناوری میان شركت های دانش‌بنیان و شركت های صنعتی و خدماتی
ب- حمایت از تملك شركت های دانش‌بنیان توسط شركت های صنعتی و خدماتی
پ- حمایت از انعقاد قراردادهای بلندمدت همكاری میان شركت های دانش‌بنیان و شركت های صنعتی و خدماتی
ت- حمایت از ایجاد و توسعه پارك ها و شهرك های تخصصی فناوری غیردولتی توسط شركت‌های صنعتی و خدماتی واجد شرایط.
ث- حمایت از ایجاد پیوندهای جمعی میان شركت های دانش بنیان در قالب خوشه های فناوری و نوآوری، كنسرسیوم های اقتصادی و برندسازی مشترك تولیدی و توزیعی.
ج - حمایت از ارتقای همكاری های بین المللی شركت های دانش بنیان داخلی.
6- ارتقای كارآفرینی و شكل‌گیری و توسعه تجاری سازی در دانشگاه‌ها و مراكز پژوهشی
ماده 15- به منظور گسترش پژوهش های كاربردی و ارتقای سطح تجاری سازی تحقیقات، به دانشگاه‌ها و مراكز پژوهشی كه شركت‌های دانش‌بنیان منشعب (زایشی) آن ها موفق به تجاری‌‌سازی و فروش محصولات خود شده‌‌اند، متناسب با حجم فروش محصولات تجاری شده، اعتبار تشویقی به عنوان جایزه تجاری سازی از محل اعتبارات مصوب مربوط اعطا خواهد شد. دستورالعمل این ماده تا سه ماه پس از ابلاغ برنامه توسط دبیرخانه كارگروه و با همكاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت و آموزش پزشكی تهیه و به تصویب كارگروه خواهد رسید. دبیرخانه كارگروه موظف است با همكاری دستگاه های عضو، برنامه سالانه موضوع این ماده را تدوین و منابع آن را پیش بینی كند.
بخش چهارم- برنامه های اقدام مربوط به شفاف سازی و ایجاد نظام جامع آمار مربوط به تولید محصولات دانش بنیان
7- برنامه ایجاد شفافیت در تعیین میزان تقاضای محصولات دانش‌بنیان
ماده 16- به منظور ایجاد شفافیت در حجم بازار حال و آینده محصولات دانش‌بنیان برای سرمایه گذاران و تولیدكنندگان، كلیه دستگاه های دولتی و عمومی موظف هستند در چارچوب اولویت های تعیین شده در كارگروه، حجم بازار (تقاضای كل كشور در حوزه های خصوصی، نیازهای طرح های توسعه ملی و خریدهای دولتی) بخش مورد نظر خود را در افق كوتاه مدت و بلندمدت برای انتشار عمومی به صورت سالانه به كارگروه ارایه كنند.
8- برنامه ارزیابی و پایش تولید، بازار و صادرات محصولات دانش‌بنیان
ماده 17- به‎منظور رصد مداوم پیشرفت های كشور و ایجاد هماهنگی میان دستگاه های اجرایی در ارایه آمار و اطلاعات به‌هنگام تولید، بازار و صادرات محصولات دانش‎بنیان، معاونت موظف است با همكاری وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرك جمهوری اسلامی ایران)، وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان توسعه تجارت)، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مركز آمار ایران، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی ایران و اتاق تعاون ایران، دستورالعمل ارزیابی و پایش تولید، بازار و صادرات محصولات دانش‎بنیان مشتمل بر تعریف شاخص‌ها، تقسیم كار ملی در ثبت و پایش شاخص‎های تخصصی و عمومی و به خصوص چارچوب آماری دستگاه های بخشی را تهیه و به تصویب كارگروه برساند.
تبصره 1- دبیرخانه كارگروه موظف است گزارش پیشرفت تولید، بازار و صادرات محصولات دانش‎بنیان در كل كشور را مبتنی بر ارایه آمارهای معین و ارزیابی عملكرد كلیه دستگاه های اجرایی به صورت سالانه منتشر نموده و نتایج آن را در اختیار عموم قرار دهد.
تبصره 2- سایر دستگاه های اجرایی حسب مورد برای ارتقای ارزیابی و پایش شاخص های عملكردی در تدوین دستورالعمل های موضوع این ماده و ارایه گزارش مشاركت خواهند نمود.
بخش پنجم- برنامه های اقدام نهادسازی مناسب نظام مالی و پولی تخصصی مورد نیاز تولید محصولات دانش بنیان
9- برنامه ساماندهی نظام مالی فناوری و نوآوری محصولات دانش‌بنیان
ماده 18- به‎منظور تأمین مالی مناسب برای توسعه تولید، بازار و صادرات محصولات دانش بنیان، دبیرخانه كارگروه موظف است با همكاری دستگاه‌های عضو كارگروه، نسبت به تهیه گزارش در موارد زیر اقدام نموده و نتیجه را به كارگروه گزارش كند:
الف- وضعیت نهادهای مالی و پولی تخصصی موجود در كشور متناسب با دوره رشد شركت ها از ایده تا توسعه بازار و الزامات ارتقای آن
ب- توسعه جایگاه الگوهای جدید تأمین مالی نوآوری همچون سرمایه گذاری خطرپذیر و تأمین مالی جمعی در نظام مالی كشور
پ - راهكارهای ارتقای حمایت نظام بانكی كشور از توسعه محصولات دانش‌بنیان
ت- تسهیل نحوه ورود شركت های دانش بنیان به بازار بورس و مسایل مرتبط با ارزشگذاری دارایی های نامشهود
ث - تبیین نقش صندوق نوآوری و شكوفایی، صندوق های تخصصی مربوط و صندوق های پژوهش و فناوری در نظام مالی و پولی كشور با رویكرد حمایت از اقتصاد دانش‌بنیان
10- برنامه توسعه خدمات مالی تخصصی در حوزه تولید و صادرات محصولات دانش‌بنیان
ماده 19- به منظور ارتقای وضعیت تأمین مالی تولیدكنندگان محصولات دانش بنیان داخلی، صندوق نوآوری و شكوفایی مجاز است:
الف- خدمات مالی تخصصی توسعه صادرات محصولات دانش بنیان مشتمل بر تسهیلات سرمایه درگردش، تسهیلات سرمایه ثابت، یارانه سود تسهیلات، تسهیلات حمایت ازصادرات، تسهیلات توانمندساز، تسهیلات توسعه بازارصادراتی، ضمانت نامه بانكی و تسهیلات حمایت ازانتقال فناوری را ارایه كند.
ب- خدمات مالی تخصصی ارتقای تولید محصولات دانش بنیان مشتمل بر ضمانت نامه پوشش ریسك بكارگیری محصولات دانش بنیان، كمك هزینه تحقیق و توسعه، كمك هزینه و ضمانت نامه شركت در مناقصات، پوشش كسر وثایق تولیدكنندگان محصولات دانش بنیان، ضمانت نامه خرید محصولات دانش بنیان و نیز كمك هزینه سود تسهیلات را ارائه نماید.
تبصره- صندوق نوآوری و شكوفایی موظف است گزارش عملكرد این ماده را هر سه ماه یكبار به دبیرخانه كارگروه ارایه دهد.
11- برنامه ارتقای عملكرد نهادهای مالی تخصصی تولید محصولات دانش بنیان
ماده 20- در راستای توسعه خدمات مالی تخصصی حوزه فناوری و ارتقای اثربخشی صندوق نوآوری و شكوفایی و صندوق‌های پژوهش و فناوری در تأمین مالی تولید و صادرات محصولات دانش بنیان:
الف- صندوق نوآوری و شكوفایی مجاز است به‎منظور افزایش سهم مشاركت شركت های بزرگ در توسعه فعالیت شركت های دانش‎بنیان و نیز ارتقای توانمندی‌ها و قابلیت‌های شركت‌های كوچك در تعامل با شركت-های بزرگ، در تأمین مالی منابع صندوق‌های سرمایه خطرپذیر راه‌اندازی شده توسط شركت‌های خصوصی مشاركت كند.
ب- به‎منظور توسعه خدمات مالی صندوق های پژوهش و فناوری غیردولتی موضوع ماده (44) قانون به تولیدكنندگان محصولات دانش‎بنیان، كارگروه ضوابط صندوق های مجاز به عقد قرارداد عاملیت وجوه اداره شده دستگاه‌های اجرایی را در چارچوب اساسنامه آنها تهیه و ابلاغ می كند.
پ- به‎منظور كاهش مخاطرات مربوط به توسعه بازار محصولات دانش‎بنیان و همچنین ایجاد اعتبار برای اخذ تسهیلات از منابع تأمین مالی، صندوق نوآوری و شكوفایی و نیز صندوق های پژوهش و فناوری موضوع ماده (44) قانون مجازند با مشاركت معاونت نسبت به ارایه خدمات تخصصی مرتبط با تضمین حداقل بازار محصولات دانش‎بنیان اقدام كنند.
فصل پنجم - پیاده‌سازی و نظارت بر اجرا
ماده 21- دبیرخانه كارگروه موظف است جهت ایجاد فرصت‎های برابر و شفاف سازی حمایت های مندرج در این برنامه، نسبت به انتشار آیین نامه ها و دستورالعمل های تصویب شده، اسامی دستگاه های اجرایی مرتبط و بانك اطلاعاتی شركت ها و مؤسسات مشمول بندهای مختلف برنامه از طریق پایگاه جامع اطلاع رسانی اقدام كند.
ماده 22- دبیرخانه كارگروه مسئولیت پیگیری و نظارت بر حسن اجرای این برنامه و ارزیابی پیشرفت كار را بر عهده دارد. دبیرخانه مكلف است گزارش عملكرد و نحوه اجرای این برنامه را مشتمل بر گزارش عملكرد پیشرفت كلیه برنامه های اقدام و اهداف عینی مرتبط با اهداف كمی تعیین شده را پس از طرح در كارگروه به صورت سالانه به هیئت وزیران و مجلس شورای اسلامی ارایه كند.
ماده 23- كارگروه موظف است برمبنای گزارش های دوره ای عملكرد، كل برنامه را در مقاطع دو ساله مورد بازبینی قرار داده و حسب ضرورت، تغییرات پیشنهادی مورد نیاز را برای تصویب به هیئت وزیران ارایه كند.
(*)جدول های مربوط به ماده های 5 و 7 این مصوبه در پایگاه اطلاع رسانی www.dolat.ir منتشر شده و قابل مشاهده است.
سیام**3070**1551