سرمايه گذاري درنفت و گاز شمال شرق هند ضروري است

دهلي نو-ايرنا- معاون وزير نفت و گاز طبيعي هند سرمايه گذاري در نفت و گاز هند را براي تامين انرژي اين كشور ضروري دانست و تصريح كرد كه با بهره برداري از نفت وگاز منطقه شمال شرقي هند گام مهمي براي توسعه اين منطقه برداشته مي شود.

به گزارش ايرنا، «يو پي سينگ» روز سه شنبه در اجلاس منطقه انرژي شمال شرقي هند در دهلي نو، افزود: سرمايه گذاري در نفت و گاز شمال شرق نه تنها سبب رونق اقتصادي اين منطقه مي شود بلكه مي تواند بخشي از نياز به انرژي كشور را تامين كند.
وي تصريح كرد: استفاده از فناوري پيشرفته براي بهره برداري از ذخاير نفت گاز اين منطقه ضروري است .
مديرعامل شركت ايندين اويل هند همچنين گفت:بهره برداري از منابع انرژي درشمال شرقي هند و ديگر منابع روند توسعه و رشد اقتصادي كشور را افزايش مي دهد.
«ويد پركاش مهاوار» مدير شركت نفت و گاز طبيعي هند نيز در اين گردهمايي گفت كه بايد به هنگام بهره برداري از منابع نفت و گاز اين منطقه به حساسيت هاي مردم توجه كرد.
وي با بيان اينكه منطقه شمال شرقي هند با 8 ايالت منطقه وسيعي از اين كشور را تشكيل داده است، افزود:اين منطقه نه تنها داراي ذخاير بزرگ نفت و گاز است بلكه از نظر تحصيلات و آموزش نيز درسطح كشور از وضعيت مناسبي برخوردار است .
مهاوار گفت:سرمايه گذاري بخش خصوصي در زمينه نفت و گاز در ايالت «ميگاليه» كه سابقه درخشاني درجذب سرمايه گذاري در صنعت سيمان داشته ضروري است .
وي ادامه داد: سياست هند مبني بر 'نگاه به شرق' بدون توسعه شمال شرقي هند موفق نخواهد شد.
منطقه شمال شرقي هند با توليد بيش از 4.5 ميليون تن نفت درسال و 4.10 ميليارد متر مكعب گاز طبيعي به ترتيب 13 و 12 درصد در كل توليد مواد انرژي هند را تامين مي كند.
منطقه شمال شرقي هند كه از ايالت هاي 'آروناچل پرادش'، 'آسام'، 'ميگاليه'، 'ناگالند'، 'مني پور' ، 'ميزورام' ، 'سيكيم' و 'تريپورا' تشكيل شده حدود 8 درصد از مساحت هند و 4 درصد ازجمعيت اين كشور را تشكيل مي دهد.
اين منطقه با توجه به اينكه از شمال با نپال و چين هم مرز است و در شرق ميانمار و در جنوب و غرب بنگلادش قرار دارد، پتانسيل زيادي براي اتصال با چين و جنوب شرقي آسيا دارد.
گردهمايي انرژي شمال شرق هند از سوي 'كنفدراسيون صنايع هند' (سي.آي.آي.) برگزار شد.
اين سازمان صنعتي در بيانيه اي اعلام كرد كه منطقه شمال شرقي هند داراي 23 درصد از خاير انرژي هند است اما تنها 10در صد در توليد كل انرژي اين كشور سهم دارد.
*آساق*267*1600**1010