دولت بنا دارد با تدبير به بازسازي وضعيت اقتصادي بپردازد

كرمانشاه - ايرنا - معاون اقتصادي استاندار كرمانشاه گفت: عده‌اي عامدانه قصد دارند با فشار زياد، دولت را وادار به كارهاي عجولانه كنند و دولت را دچار حاشيه و تنگنا كنند اما دولت بنا دارد با تدبير به بازسازي وضعيت اقتصادي و ترميم حوزه هاي آسيب ديده بپردازد.

به گزارش ايرنا هدايت حاتمي روز سه شنبه در همايش ‹‹پسا تحريم و اقتصاد ايران›› در سرسراي اجتماعات دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه رازي افزود: دولت تدبير وضعيتي را تحويل گرفت كه تورم دو رقمي، كندي رشد اقتصادي، بهره وري پايين و نرخ بالاي بيكاري و ارتباط بسيار محدود با دنياي خارج از جمله ويژگي هاي بارز آن دوران بود.
وي اضافه كرد: با اين حال سياست هاي اقتصادي دولت آقاي روحاني با ايجاد يك فرماندهي هوشمندانه كه حمايت هاي مقام معظم رهبري را به همراه داشت توانست بر بسياري از مشكلاتي كه با ادامه آن وضعيت بوجود مي آمد و بيشتر از پيش مي شد فائق آيد و ديديم كه رشد اقتصادي ايران در سال 2014 احيا شد و به 4.3 درصد رسيد و تورم نيز از حدود 40 درصد به كمتر از 20 درصد كاهش يافته است.
وي چگونگي استفاده بهينه از وضعيت پسا تحريم را بسيار با اهميت ذكر كرد و گفت: به گفته دكتر ظريف كه مهم نيست به توافق هسته اي و وضعيت ايجاد شده نمره پنج بدهيم و يا 95، بلكه مهم اينست كه ما چگونه مي توانيم از اين وضعيت، فرصت هاي جديدي را شناسايي و از آنها استفاده بهينه اي در جهت عزت و رشد كشورمان ببريم كه يكي از مهمترين استفاده هايي كه مي تواند بر تقويت رشد اقتصادي كشورمان تاثير مثبت داشته باشد جذب سرمايه گذاران خارجي است.
معاون استاندار كرمانشاه در ادامه گفت: يكي از مهمترين مشكلاتي كه اقتصاد ما با آن مواجه بود هزينه بالاي مبادلات تجاري بود كه بواسطه تحريم مجبور به تهيه كالاها و مواد اساسي با واسطه هاي چند لايه اي بوديم و در زمينه صادرات نيز با محدوديت هايي اساسي مواجه بوديم.
حاتمي اضافه كرد: اما دوران پسا تحريم بسياري از اين هزينه ها و واسطه ها را از بين خواهد برد و وضعيت نرخ مبادله ارز باعث كاهش فشارهاي تورمي از طريق قيمت واردات خواهد شد و صادر‌كنندگان از نرخ تبادل ارز بسيار ارزان ‌تري نسبت به دوران قبل از تحريم‌ها بهره‌مند خواهند شد.
وي يكي از مهمترين الزامات توفيق كشور را هماهنگي و همدلي قواي سه گانه، مردم و ساير نهادها و سازمان هاي كشور دانست و افزود: با وضعيت مثبتي كه امروز بر كشور حاكم است بخصوص اينكه حمايت هاي رهبر معظم انقلاب را نيز به همراه دارد مي تواند بر بسياري از تنگناها فائق آييم و جايگاه خود را در اقتصاد بين الملل پيدا كنيم.
حاتمي سرمايه هاي انساني را از نيازهاي دنياي امروز و فضاي آينده ذكر كرد و گفت: براساس مطالعات و پيش بيني هايي كه مراكز مهم مطالعاتي در حوزه اقتصاد انجام داده اند بسياري از قطب هاي اقتصادي دنيا در آينده با بحران جمعيت و نيروي انساني مواجه مي شوند زيرا اقتصاد آينده مبتني بر ايده هاي انساني براي خلق خدمات برتر و فن آوري هاي مدرن تر است.
معاون استاندار كرمانشاه به توانمندي هاي و ظرفيت هاي متعدد كشورمان اشاره كرد و اظهار داشت: بسياري از كشورهاي پيراموني و هم منطقه اي ما داراي مزيت هاي تك بعدي هستند مانند عربستان كه نفت خيز است و يا تركيه كه بر صنعت گردشگري متمركز است اما ايران كشوري مي باشد كه همه اين پتانسيل ها را در خود دارد و اگر بتوانيم مديريتي مبتني برعقلانيت و تدبير و نگاهي جهان شمول بر آن داشته باشيم مي توانيم به جايگاهي كه برازنده مردم اين كشور است برسيم.
وي حفظ مزيت هاي اقتصادي، ايجاد مزيت براساس داشته ها و توانمندي ها را از ضروريات دنياي امروز ذكر كرد و گفت: مزيت هاي ايران به گونه اي است كه در منطقه توان و قدرت جذب بازارهاي مصرفي پيرامون خود و منطقه خاورميانه را به راحتي دارد و در بسياري از زمينه ها از جمله حوزه فرش داراي مزيت هاي جهاني هستيم.
حاتمي در پايان اين همايش به سئوالات مطرح شده توسط دانشجويان در زمينه آينده اقتصاد ايران، راهكارهاي خروج از بن بست اقتصادي، چگونگي حفظ عزت ايران در وضعيت كنوني و... پاسخ داد.
8066