حافظ پژوه هاي آذربايجان، ستارگان پژوهش هاي ادبي ايران زمين هستند

تبريز- ايرنا - رئيس دانشگاه تبريز گفت: حافظ پژوه هاي آذربايجان همچون ستاره هايي درآسمان پژوهش هاي ادبي ايران زمين مي درخشند.

به گزارش ايرنا از روابط عمومي دانشگاه تبريز ' محمدرضا پورمحمدي' روز سه شنبه در همايش ' حافظ پژوهي درآذربايجان' در تالار خاقاني اين دانشگاه افزود: پژوهشگران دانشگاه تبريز در مكتب حافظ از جمله بهترين رهيافت ها به اشعار اين شاعر و مرجعي مطمئن براي رمزگشايي از مفاهيم كليدي و نمادهاي اساسي هنر اين شاعر هستند.
وي گفت: اين محقق هاي توانمند ادبي كه عمر با بركت خود را در راه نشر آثار علمي و ترويج فرهنگ پربار ايراني سپري كردند، از سجاياي اخلاقي و صفت هاي حميده انساني برخوردار هستند.
رييس موسسه تحقيقاتي علوم اسلامي- انساني دانشگاه تبريز نيز گفت: نام حافظ پژوه هاي بزرگ اين دانشگاه در كنار بزرگاني چون ' سيد حسن قاضي طباطبايي'، ' عبدالرسول خيام پور'، ' احمد ترجاني زاده'، ' ماهيار نوابي' مطرح است.
'حجت الاسلام قربانعلي كريم زاده قراملكي' افزود: بر همين اساس بايد شاگردان اين اساتيد نيز با بهره مندي از تجربه ها و تحقيق هاي اين حافظ پژوه ها، ادامه دهنده راه اين بزرگ هاي علم و انديشه باشند.
وي با اشاره به اشعار حافظ در سخن هاي علامه طباطبايي و فيلسوف ها گفت: اين بزرگان همواره به حافظ با ديد احترام نگريسته اند.
رييس دانشكده ادبيات فارسي و زبان هاي خارجي دانشگاه تبريز نيز در اين مراسم با تاكيد بر اينكه آراي استاد ' مرتضوي' در حافظ شناسي را بايد عالمانه، بي طرفانه و به دور از تعصب دانست و گفت: حافظ شناسان عصر به نوعي خوشه چين تحقيقات ارزشمند اين استاد هستند و هر چند پژوهشگراني نيز هستند كه حافظ را آنگونه كه خود دوست دارند، معرفي كرده و مي كنند.
'محمد مهدي پور' افزود: حافظ حكيمي روشن بين و ژرف انديش، عارفي وسيع المشرب و يكرنگ و مومني مخلص و بي ريا بود.
دراين نشست ' معصومه معدن كن ' از دانشگاه تبريز در خصوص حافظ پژوهي، 'علي رضا مظفري ' از دانشگاه اروميه در مورد ' سليم نيساري '، ' سعيد الله قره بيگلو' از دانشگاه شهيد مدني آذربايجان در رابطه با حافظ پژوهي به سخنراني پرداختند.
در بخش ديگري از اين همايش نيز 'رشيد عيوضي' و ' احمد شوقي نوبر' از دانشگاه آزاد اسلامي در خصوص حافظ پژوهي و ' منوچهر مرتضوي' به ارايه نكته نظر و ديدگاه هاي خود پرداختند.
قرائت شعر از سوي خسرو سرتيبي، شاعر معروف استان آذربايجان شرقي از ديگر برنامه هاي جنبي اين همايش به شمار مي رود.
دانشگاه تبريز با بيش از 10 هزار دانشجو به عنوان يكي از برجسته ترين مراكز دانشگاهي كشور در بخش هاي پژوهشي در زمان حاضر با بيش از 50 دانشگاه معتبر خارجي از جمله دانشگاه هاي ايتاليا، تركيه، فرانسه، مالزي قرارداد همكاري دارد.
3072/ 1495