انسداد استخرهاي غيرمجاز كشاورزي حاشيه رودخانه ها در مراغه آغاز شد

مراغه - ايرنا - مدير امور منابع آب مراغه گفت: طرح ساماندهي رودخانه چاوان چاي اين شهرستان آغاز و همزمان با اين طرح 28 استخر حفر شده غيرمجاز حاشيه اين رودخانه نيز مسدود مي شود.

عبدالله فرماني، روز سه شنبه درگفت وگو با خبرنگار ايرنا افزود: حفر استخر در حاشيه رودخانه ها از شيوه هاي برداشت غيرمجاز آب هاي زير قشري اين شهرستان بوده كه برخي افراد از آن ها براي آبياري باغ ها و اراضي كشاورزي استفاده مي كنند.
وي اظهاركرد: طرح مهندسي چهار رودخانه دايمي صوفي چاي، خداجوچاي، چاوان چاي و مردق چاي به منظور حريم گشايي آن ها در برنامه كاري اين اداره بوده كه با اجراي اين طرح 28 استخر در چوان چاي و 9 استخر در امتداد خداجوچاي مسدود مي شود.
مديرامور منابع آب مراغه يادآور شد: حكم اجراي طرح مهندسي حاشيه اين چهار رودخانه كه از حوزه هاي آبريز درياچه اروميه است توسط نهادهاي قضايي صادر شده و بقيه رودخانه ها نيز با تخصيص اعتبار در اسرع وقت اجرا مي شود.
فرماني، از انسداد 125 حلقه چاه كشاورزي از ابتداي سال جاري خبر داد و اضافه كرد: با هدف تعادل بخشي آب هاي زير زميني اين تعداد تا پايان سال به 200 حلقه افزايش مي يابد كه انسداد بيش از 600 حلقه چاه در برنامه كاري دو ساله اين اداره است.
وي گفت: سه هزار و 500 بهره بردار چاه هاي غيرمجاز اين شهرستان سالانه حدود 40 ميليون مترمكعب آب از سفره هاي زير قشري اين شهرستان استخراج مي كنند.
شهرستان مراغه با حدود 250 هزار نفر جمعيت در147 كيلومتري جنوب تبريز مركز آذربايجان شرقي واقع است.
3034/8023