تاكيد استاندار قم  بر ضرورت كاهش فرايند بوروكراسي اداري

قم- ايرنا - استاندار قم بر ضرورت كاهش فرآيند بوروكراسي اداري در دستگاه هاي دولتي اين استان تاكيد كرد.

به گزارش ايرنا، سيد مهدي صادقي روز سه شنبه در جريان بازديد خود از چند واحد صنعتي در شهرك صنعتي شكوهيه در نشستي با مديران اين واحدها با بيان اينكه پيچ و خم هاي اداري مانع بزرگي بر سر راه توليد كنندگان محسوب مي شود، اظهار داشت: دستگاه هاي استان بايد مراحل انجام كارهاي اداري را به كمترين حد خود تقليل دهند.
وي همچنين با بيان اينكه در حال حاضر طي كردن يك مسير طولاني براي انجام يك كار اداري در ادارات قم به يك امر عادي تبديل شده است، تصريح كرد: برخي از ادارات دوست دارند، كه ارباب رجوع براي گرفتن يك امضا مرتب به آنها مراجعه كنند.
صادقي در بخش ديگري از سخنان خود با بيان اينكه در بحث تحريم بزرگترين مشكل را خودمان براي كشور ايجاد كرديم، تصريح كرد: اگر غربي ها و آمريكا با تحريم هاي اقتصادي يك درجه براي كشور مشكل ايجاد كردند، ما با به كار گيري روش ها و راهكارهاي غلط دو درجه به اين مشكلات اضافه كرديم.
وي با بيان اينكه اگر ما عملكردمان درست بود، تحريم هاي دشمن هيچ مشكلي را براي كشور بوجود نمي آورد، گفت: هر چند ما هميشه بايد مراقب توطئه ها و اقدامات دشمن باشيم، ولي مسبب اصلي همه مشكلاتي كه امروز كشور با آن مواجه است، جز خودمان كس ديگري نيست.
صادقي همچنين ريشه همه اين مشكلات را ناشي از عدم وجود يك تفكر و رويكرد ملي در ميان مسئولان عنوان كرد، و افزود: بدون شك اگر همه مديران اجرايي منافع ملي و عموم مردم را در نظر بگيرند، علاوه بر موفقيت در انجام وظايف و مسئوليت ها، در راستاي تحقق اهداف كشور و نظام نيز همگرايي خوبي با يكديگر خواهند داشت.
وي با تاكيد بر ضرورت مساعدت واحدهاي توليدي و صنعتي استان، از سوي همه دستگاه هاي اجرايي، تصريح كرد: دستگاه هايي مانند اداره كل ماليات نبايد موانعي را بر سر راه كار و توليد اين واحدها ايجاد كنند.
استاندار قم همچنين ضمن تقدير از همت و تلاش واحدهاي صنعتي، گفت: اين واحدها با وجود همه سختي ها و موانعي كه با آن مواجه هستند، غيرتمندانه تمام توان و ظرفيت خود را براي رونق توليد استان به كار مي گيرند.
صادقي با تاكيد بر اينكه دولت تدبير و اميد خود را خدمتگذار همه فعالان و تلاش گران عرصه توليد و صنعت مي داند، گفت: با توجه به شرايط خاص و ويژه اي كه در آن به سر مي بريم، دستگاه هاي مرتبط با بخش توليد بايد همه تلاش هاي خود را به حل مشكلات توليد كنندگان از راه هاي قانوني معطوف كنند.
استاندار قم اصلاح قوانين دست و پا گير در رابطه با بخش توليد را ضروري عنوان كرد، و افزود: بدون شك وضع چنين قوانيني نه تنها خدمت به توليد و صنعت كشور نيست، بلكه خيانت به آن است، لذا نهادهاي قانون گذار بايد نسبت به تصويب قوانيني كه توليد را تسهيل مي كند، اهتمام بيشتري داشته باشند.
وي با بيان اينكه همگان در برابر نسل هاي آينده بايد احساس وظيفه و تكليف كنيم، اظهار داشت: بدون شك اگر امروز ما نتوانيم، مديريت درست و مطلوبي را داشته باشيم، نسل هاي آينده در مورد ما قضاوت خوبي نخواهند داشت.
صادقي با بيان ايكه ايران بواسطه در اختيار داشتن معادن و ثروت هاي خدادادي فراوان كشوري بي نظير در جهان محسوب مي شود، گفت: با وجود اين امكانات روزگار ما نبايد اينچنين باشد.
استاندار قم در پايان سخنان خود با تاكيد بر حمايت دولت از بخش توليد خاطرنشان كرد: دولت تا انجا كه توانايي هايش اقتضا كند، با حمايت از واحدهاي صنعتي از به تعطيلي كشيده شدن و بيكاري كاركنان آنها جلوگيري مي كند.
وي خطاب مديران به بانك ها و دستگاه هاي مرتبط با واحدهاي صنعتي و بخش توليد، گفت: تمامي اين دستگاه در برابر واحدهاي صنعتي مسئول هستند، و اگر اين واحدها در خصوص نحوه خدمت رساني ناراضي باشند، دستگاه هاي مربوطه باز خواست خواهند شد.
استاندار قم در حضور چند ساعته خود در شهرك شكوهيه از شركت هاي صنايع مولدان شيمي، راما مهر آريا و عطرين نخ بازديد، و از نزديك در جريان نحوه توليد و مشكلات اين واحدهاي صنعتي قرار گرفت.ك/3
7403/ 6133/