هنديجان - ايرنا- رييس اداره آموزش و پرورش هنديجان از برگزاري انتخابات شوراي دانش آموزي اين شهرستان بندري در روز سه شنبه خبر داد.

خسرو حياتي در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود: در اين انتخابات با مشاركت 80درصدي حدود شش هزار و پانصد دانش آموز از 55مدرسه اين شهرستان در مقاطع تحصيلي اول و دوم متوسطه و اول و دوم دبيرستان به صورت مدرسه به مدرسه پاي صندوق راي رفتند.
وي عنوان كرد: پس از انتخابات شوراي مدارس نوبت به برگزاري انتخابات شوراي دانش آموزي شهرستان رسيد كه دانش آموزان 150نفر دانش آموز انتخاب شده با رأي گيري در سالن اداره آموزش وپرورش شهرستان ، پنج دانش آموز به عنوان رييس و نايب رييس و منشي و دو عضو اصلي شورا با رأي 80 درصدي انتخاب و به اداره آموزش وپرورش معرفي شدند.
وي گفت: سالي يك بار انتخابات شوراي دانش آموزي در شهرستان هنديجان با حضور حداكثري دانش آموزان برگزار مي شود و امسال با كيفيت و استقبال خوبي اين انتخابات در مدارس هنديجان برگزار شد.
حياتي افزود:انتخابات شوراي دانش آموزي هنديجان به منظور سياست گذاري برنامه هاي فرهنگي و پيگيري مسائل رفاهي دانش آموزان برگزار مي شود.
هفت هزار و 500نفر دانش آموز در مدارس شهري و روستايي مشغول تحصيل هستند.
پنج دانش آموز منتخب كه از سوي دانش آموزان شهرستان انتخاب شدند مي توانند در امور مربوط به مشكلات رفاهي و خدماتي دانش آموزان نظر بدهند و جلساتي با مديريت آموزش وپرورش و مديران مدارس براي خدمات بهتري به مدارس داشته باشند.
6065