حمايت 45 ميليارد ريالي از واحدهاي صنايع كوچك در گلستان

گرگان - ايرنا - مديرعامل شركت شهرك هاي صنعتي گلستان گفت: از ابتداي سال مالي 94 تاكنون 45 ميليارد و 540 ميليون ريال اعتبار براي حمايت از واحدهاي صنايع كوچك اين استان و در قالب دو طرح اختصاص يافته است.

حجت اله خليل زاده صورتي روز سه شنبه در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاري جمهوري اسلامي اظهارداشت: از اين اعتبارات 35 ميليارد و 250 ميليون ريال در قالب اجراي طرح تجديد ساختار و نوسازي صنايع كوچك براي حمايت از 15 طرح مستقر در شهرك هاي صنعتي استان اختصاص يافت.
وي افزود: بقيه اعتبار تخصيصي در قالب طرح فني و اعتباري در حمايت از 5 طرح مستقر در شهرك هاي صنعتي استان بوده است.
مديرعامل شركت شهرك صنعتي گلستان اضافه كرد: اين طرح ها به بانك هاي عامل در استان معرفي شده اند و با همكاري مديران بانك ها اعتبارات تخصيصي براي رونق توليد در اين واحدها جذب خواهد شد.
خليل زاده صورتي با بيان اينكه در حوزه رونق صنعت گلستان مشكلات فراواني وجود دارد، گفت: ظرفيت هاي مناسبي نيز در اين حوزه است كه مي توان با كار كارشناسي درست، فضاي روبه رشد صنعت را در استان مديريت كرد.
به گفته وي در استان گلستان در 14 شهرستان 23 شهرك صنعتي ايجاد شده كه در 22 شهرك آن به جز در گميشان، زمين آماده واگذاري به سرمايه گذار است.
وي با بيان اينكه تاكنون در شهرك هاي صنعتي استان 613 واحد پروانه بهره برداري دريافت كرده اند، افزود: در مجموع در شهرك هاي صنعتي استان 912 قرار داد براي ايجاد واحدهاي صنعتي و بهره برداري از آنها بسته شده است.
معاون برنامه ريزي و امور اقتصادي سازمان صنايع كوچك و شركت شهرك هاي صنعتي ايران پيش از اين در آيين تكريم و معارفه مديرعامل شركت شهرك هاي صنعتي گلستان در سخناني به وضعيت صنايع در اين استان اشاره كرد و گفت: از 613 واحد اين استان 480 واحد فعال هستند.
فرشاد مقيمي افزود: علاوه بر اين 80 درصد از واحدهاي مشغول فعاليت در استان گلستان با كمبود نقدينگي مواجه هستند.
به گفته وي در ارزيابي انجام شده توسط اين سازمان، گلستان در بخش صنعت ايران رتبه 26 را در بين 31 استان دارد كه شايسته موقعيت اين استان نيست.
گلستان با يك ميليون و 850 هزار نفر در شمال كشور قرار دارد و امرار معاش ساكنان اين استان بيشتر از طريق كشاورزي انجام مي شود و صنايع بزرگ در اين منطقه هنوز رواج ندارد.
6204/1648