رعايت استانداردهاي جهاني، آموزش را اثرگذار خواهد ساخت

تهران- ايرنا- معاون توسعه مديريت، هماهنگي و امور پشتيباني وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات گفت:امروز موضوع مهم در بحث آموزش،رعايت استاندارد هاي جهاني است كه بايد مورد توجه قرارگيرد تا آموزش هاي ارائه شده اثرگذار باشد.

به گزارش ايرنا از پايگاه اطلاع رساني وزارتخانه مزبور ،مهدي راسخ دربازديد از دانشكده علمي كاربردي پست و مخابرات اظهار داشت : توجه به آموزش درست نيروي انساني، روند توسعه و پيشرفت كشور را شتاب داده و ارتقاي علمي را به دنبال خواهد داشت.
راسخ افزود :توسعه آموزش در اين دانشكده به عنوان يكي از اصول راهبردي مديريت است و اكنون دانشكده پست و مخابرات در جايگاه اصلي و واقعي خود قرار گرفته است.
اين مقام مسئول ،تاسيس آزمايشگاه ها و گسترش فضاي آموزشي اين دانشكده را يادآور شد وافزود: لازم است مديريت دانشكده براي ايجاد رشته هاي جديد اقدام لازم را به عمل آورد .
بنابراين گزارش ، وحيد يزدانيان رئيس دانشكده علمي و كاربردي پست و مخابرات در اين بازديد اظهار داشت :اين دانشكده بر اساس مجوز شوراي گسترش وزارت فرهنگ و آموزش عالي و به منظور تربيت نيروي انساني متخصص مورد نياز وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و شركتهاي تابعه آن در سال 1372 تأسيس شد .
به گفته وي ،اين دانشكده از نظر تشكيلات وابسته به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، و از نظر آموزشي و پژوهشي تابع مقررات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري است.
پيش از اين محمد اخباري، رئيس دانشگاه جامع علمي كاربردي گفته بود: دانشكده پست و مخابرات جايگاه يك برند براي دانشگاه جامع را داشته و به خوبي مي تواند نيازهاي مربوط به حوزه ICT كشور را تأمين و بازار كار اين حوزه را توسعه بخشد، بنابراين نيازمند حمايت هاي بيشتر از سوي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات است .
اقتصام(1)2078** 1559