تشكل هاي مردم نهاد معلولان فارس: مسئولان براي اشتغال معلولان تدبير كنند

شيراز- ايرنا- رييس هيأت مديره شوراي هماهنگي تشكل هاي مردم نهاد معلولان استان فارس گفت: انتظار است كه مسئولان براي اشتغال معلولان به ويژه افراد دانش آموخته و اهل فن و هنر، تلاش و تدبير لازم را اتخاذ كنند تا ميزان بيكاري معلولان تك رقمي شود.

به گزارش ايرنا، سعيد فاني سه شنبه در آيين استاني گراميداشت روز جهاني معلولان در شيراز افزود: بدون ترديد بيكاري معلولان دانش آموخته و هنرمند مشكلات زيادي را براي آنها به دنبال مي آورد.
رييس هيات مديره شوراي هماهنگي تشكل هاي مردم نهادمعلولان استان فارس با گراميداشت 12 آذر روز جهاني معلولان گفت: تكرار روز جهاني معلولان هر سال فرصتي براي يادآوري اقدام هاي اصولي و اساسي توسط سازمان هاي دولتي و غيردولتي است كه براي بهبود شرايط زندگي اجتماعي معلولان ايران اسلامي انجام شده است و همچنين يادآوري براي رفع كاستي ها و اقداماتي است كه تا كنون به نتيجه نرسيده است.
فاني گفت: اكنون زمان آن فرارسيده است كه سازمان هاي متولي امور معلولان با هماهنگي و هم افزايي سازنده گام هاي موثر و يكپارچه اي در مسير ارتقا و اعتلاي وضعيت معلولان بردارند.
رييس هيات مديره شوراي هماهنگي تشكل هاي مردم نهاد معلولان استان فارس اظهار كرد: تشكل هاي غيردولتي معلولان همچنين خواستار اجراي دقيق همراه با نظارت مصوبات بيست و هشت گانه مرتبط با معلولان كه 10 خرداد 94 به تصويب هيات دولت رسيد، هستند.
وي اظهار كرد: با هدف حفظ حقوق معلولان و تامين منافع فردي و اجتماعي آنها، ضروري است لايحه حمايت از حقوق افراد داراي معلوليت در مجلس شوراي اسلامي مصوب شود.
فاني گفت: 62 تشكل غيردولتي معلولان در استان فارس همچنين انتظار دارند مسئولان در تدوين برنامه ششم توسعه تمهيدات لازم را براي ارتقاي جايگاه معلولان در نظر بگيرند و در اين مسير از ظرفيت ها و توانمندي هاي سازمان هاي غيردولتي مرتبط با معلولان و نخبگان معلول بهره گيرند.
رييس هيات مديره شوراي هماهنگي تشكل هاي مردم نهاد معلولان استان فارس همچنين با تاكيد بر ضرورت ايجاد زمينه هاي مشاركت و حضور حداكثري معلولان و رفع تبعيض هاي آنان در عرصه هاي كلان جامعه، گفت: هم اينك برخي نابرابري هاي موجود در جامعه زندگي اجتماعي بانوان معلول را در شرايط نامساعدي قرار داده است و از اين رو بايد به وضعيت بانوان معلولان به شكل ويژه رسيدگي كرد.
وي گفت: براي پيشبرد توسعه پايدار جامعه در آينده، تشكل هاي معلولان استان فارس خواستار رسيدگي به وضعيت كودكان معلول هستند.
سوم دسامبر برابر با 12آذر به عنوان روز جهاني معلولان نامگذاري شده است. ك/2
2027 /6118