24 ميليارد ريال اعتبار براي حوزه آبخيزداري خراسان جنوبي ابلاغ شد

بيرجند - ايرنا - مديركل منابع طبيعي و آبخيزداري خراسان جنوبي از ابلاغ 24 ميليارد ريال براي حوزه آبخيزداري استان از محل اعتبارات استاني ماده 180 در سال جاري خبر داد.

حبيب الله شريفي روز سه شنبه در گفت و گو با خبرگزاري جمهوري اسلامي افزود: اين اعتبارات در راستاي اهداف عمليات آبخيزداري از جمله كنترل، مهار و بهره برداري از سيلاب ها، بهبود كمي و كيفي منابع آب زيرميني و زير سطي، جلوگيري از فرسايش خاك، كاهش رسوب گيري سازه هاي بزرگ آبي و اصلاح و بهبود مراتع و پوشش گياهي هزينه مي شود.
وي با اشاره به اينكه چهار طرح ملي آبخيزداري در خراسان جنوبي در دست اجراست گفت: طرح حوزه آبخيز سدهاي موجود، حوزه هاي فاقد سد، حوزه سياهكو و حوزه حاشيه كوير مركزي از جمله اين طرح ها هستند.
وي اظهار كرد: علاوه بر اين 10 پروژه استاني در حوزه آبخيزداري در قالب چهار طرح در شهرستان هاي استان اجرا مي شود كه از اين تعداد چهار طرح در سربيشه، سه طرح در نهبندان و سه طرح در طبس، بيرجند و بشرويه نيز به اجرا درمي آيد.
وي با بيان اينكه مهمترين و كارسازترين برنامه ها در راستاي مقابله و كاهش اثرات بلاياي طبيعي همچون سيل، خشكسالي، اقدامات آبخيزداري است افزود: فراگيري پروژه هاي آبخيزداري با اجراي سازه هاي كوچك با دامنه وسيع و پوشش زياد از مزيت هاي طرح هاي آبخيزداري است.
شريفي ادامه داد: از مساحت 15 ميليون هكتاري استان، 7.5 ميليون هكتار در حوزه آبخيزداري است كه تاكنون در 600 هزار هكتار آن عمليات آبخيزداري با اعتبار 310 ميليارد ريال از سال 83 تاكنون انجام شده است.
وي گفت: سالانه از هشت تا 24 ميليون متر معكب در سازه هاي آبخيزداري استان كنترل سيلاب و بهره وري از سيلاب را داريم و نيز در سطح آبخيزها به ازاي هر هكتار 150 متر مكعب از رواناب ها و نزولات آسماني ذخيره مي شود.
6054