سه هزارو500 معلول تحت حمايت وخدمات بهزيستي شهرستان دشتي هستند

بوشهر-ايرنا- رئيس اداره بهزيستي شهرستان دشتي بوشهر گفت:بيش ازسه هزارو500 معلول تحت حمايت وپوشش خدمات بهزيستي اين شهرستان قرادارند.

به گزارش ايرنا،عباس بحراني سه شنبه درهمايش بزرگ معلولان شهرستان دشتي افزود: اين شهرستان به نسبت جمعيت داراي امار بالاي معلول جسمي حركتي وكم توان ذهني است.
وي گفت: مهمترين مشكل معلولان شهرستان دشتي نامناسب بودن وضعيت معابرعمومي واماكن دولتي وعمومي براي رفت وامد و انجام فعاليت هاي اجتماعي ، ورزشي وفرهنگي آنان است .
بحراني اضافه كرد: بيش از پنج درصد جمعيت شهرستان دشتي را معلولان تشكيل مي دهند و مناسب سازي معابر واماكن عمومي بخصوص بانك وخودپردازها واماكن ورزشي ويژه معلولان بايد دراولويت برنامه هاي دستگاه هاي اجرايي قرارداشته باشد.
رئيس اداره بهزيستي دشتي به موفقيت هاي معلولان شهرستان درراه يابي به مراكز اموزش عالي اشاره كرد وگفت:اكنون بيش از50 نفرازمعلولان شهرستان دشتي درمراكز اموزش عالي دولتي ودر مقطع كارشناسي وكارشناسي ارشد مشغول به تحصيل هستند.
بحراني اضافه كرد:درحال حاضر 200 نفراز معلولان دانش اموز تحت حمايت وخدمات بهزستي دشتي قراردارند.
وي به مهمترين مشكلات معلولان درزمينه اشتغال وعدم جذب براساس قانون در ادارات ونهادها ومشكل ازدواج ومسكن اشاره كرد وبرعزم جدي وهمگاني همه مسئولان شهرستان وبخش خصوصي براي حل اين مشكلات تاكيد كرد.
شهرستان دشتي با 80 هزارنفرجمعيت در80 كيلومتري جنوب بوشهر واقع است .
7206/1656