612 غيرايراني در دانشگاه بين المللي امام خميني(ه) درحال يادگيري زبان فارسي هستند

قزوين-ايرنا- رييس مركز آموزش زبان فارسي دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) گفت: در نيمسال تحصيلي جاري 612 زبان آموز غيرايراني در حال يادگيري زبان فارسي هستند.

دكتر اميررضا وكيلي فرد روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود: همچنين 11 دانشجوي كارشناسي ارشد آموزش زبان فارسي به غيرفارسي ­زبان نيز در اين ترم شاغل به تحصيل هستند.
وي با ارايه گزارشي از فعاليت هاي مركز در حوزه­ آموزش و پژوهش طي سال گذشته تاكنون اضافه كرد: مركز آموزش زبان فارسي تا پايان شهريور به 564 زبان آموز براي ورود به دانشگاه­هاي كشور زبان فارسي­ را آموزش داده است.
وكيلي فرد با اشاره به برخي فعاليت هاي اعضاي هيات علمي اين مركز ادامه داد: يك مورد طرح پژوهشي در حال اجرا، سه مورد ترجمه­ كتاب هاي چاپ شده، دو داوري كتاب، برگزاري دو كارگاه آموزشي براي مدرسان ساير دانشگاه ها، 34 مورد داوري مقاله علمي پژوهشي در فصلنامه هاي مختلف داخلي و خارجي، چاپ 16 مقاله در نشريه هاي علمي و پژوهشي داخل و خارج از كشور، ارايه 11 مقاله در همايش هاي ملي و بين المللي و دو مورد سخنراني علمي از جمله فعاليت هاي اعضاي هيات علمي مركز بوده است.
وي در ادامه با اشاره به برنامه هاي آينده مركز آموزش زبان فارسي، از برنامه‏ ريزي براي برگزاري يك كنفرانس بين ‏المللي در زمينه­ آموزش زبان فارسي در پايان سال 95، چاپ پنج كتاب‏ تاليفي، سه كتاب ترجمه شده در زمينه آموزش زبان فارسي و نيز گسترش دوره­ هاي كوتاه­ مدت زبان فارسي خبر داد.
رييس مركز آموزش زبان فارسي دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) با اشاره دومين گردهمايي موسسه هاي فعال در آموزش زبان فارسي در جهان كه اول آذرماه سال جاري برگزار شد افزود: در اين گردهمايي يك روزه كه با هدف تعامل و مشاركت بيشتر دستگاه ها و در راستاي اتحاد، انسجام و يكسو كردن فعاليت هاي آموزش زبان فارسي در خارج از كشور در بنياد سعدي برگزار شد، دانشگاه نيز حضور فعالي داشت.
7388/ 6128