بايد عصر رسانه هاي متعدد، متكثر و متنوع را بپذيريم

تهران- ايرنا- رييس انديشكده يقين گفت: در عصر رسانه هاي متعدد، متكثر و متنوع زندگي مي كنيم و ديگر از منع نمي توان صحبت كرد.

عباسي در گفت وگو با خبرنگار ايرنا در پاسخ به اين سوال كه با توجه به تعداد قابل توجه شبكه هاي راديويي و تلويزيوني چرا شماري از بيننده ها شبكه هاي ماهواره اي را تماشا مي كنند، گفت: اول بايد بدانيم در عصر رسانه هاي متعدد، متكثر و متنوع زندگي مي كنيم. وقتي شرايط در فضاي سايبر فراهم است كه به رسانه هاي متنوع دسترسي داشت و در داخل كشور هم مي توان رسانه هاي متنوع و متعدد را ديد.
وي در حاشيه نشست رسانه ها و تروريسم ادامه داد: بنابراين در شرايطي زندگي مي كنيم كه ديگر از منع يعني نبينيد و نشنويد نمي توان صحبت كرد و تنها كاري كه مي توانيم انجام دهيم اين است كه اولا اين تنوع را در سه حيطه رسانه هاي داخلي، رسانه هاي سايبري و رسانه هاي خارجي بپذيريم و وقتي اين تنوع را پذيرفتيم مي توانيم به مخاطب تشخيص لازم را بدهيم كه بين رسانه ها انتخاب كند و بداند كدام رسانه پيام درست تر و سرراستي را مي دهد.
عباسي گفت: اكنون بسياري از مخاطبان در رسانه هاي جوامع مختلف در معرض حجم انبوه اطلاعات هستند و به نوعي رسانه ها را پس زده اند. اصطلاحي در علوم ارتباطات به نام ولع رسانه اي (informational gread) جديدا باب شده است؛ يعني مخاطب علاقه به داشتن اطلاعات دارد به خصوص اطلاعاتي كه ماهيت دوسويه در فضاي سايبري دارد.
بنابراين تاثير شبكه هاي ماهواره اي در بازه زماني پنج يا شش سال آينده به شدت ريزش پيدا مي كند و به سمت فضاي سايبري مي رود و اين اتفاق در همه جهان مي افتد.
وي ادامه داد: اكنون بايد تاثير رسانه هاي داخلي، رسانه هاي يكسويه ماهواره اي و رسانه هاي دوسويه سايبري را بررسي كنيم. براي اينكه مخاطب به پيام رسانه هاي ما توجه كند اولا كيفيت خبر و رسانه اي كه خبر را منتشر مي كند؛ اهميت دارد و بايد بپذيريم ما اقليتي هستيم در فضايي كه صدها رسانه در حوزه هاي مختلف دارند فعاليت مي كنند. اما نقطه قوت و دست برتر ما اين است كه ما چون به زبان فطرت حرف مي زنيم باز هم مخاطب به رسانه هاي خودي سر مي زند و هنر ما اين است كه به زبان فطرت حرف بزنند زيرا زبان جهان شمول است.
فراهنگ**9157 ** 1569

سرخط اخبار فرهنگ