يك مسئول:ورود همه مردم دربرنامه مديرت بحران ضروري است

بندرعباس- ايرنا- سرپرست معاونت هماهنگي امور عمراني استانداري هرمزگان ورود همه مردم در برنامه مديرت بحران را ضروري دانست و برداشتن برنامه ريزي مطلوب در تمامي مراحل وقوع حوادث تأكيد كرد.

به گزارش خبرنگار ايرنا، مسعود دالمن روز يكشنبه در حاشيه برگزاري مانور ايمني در برابر زلزله در مدارس بندرعباس با اشاره به اهميت موضوع آگاهي مردم در مواجه با بلاياي طبيعي، گفت: سال گذشته هرمزگان بيشترين آمار زلزله ثبت شده در كشور را داشته است.
وي افزود: استان هرمزگان با توجه به موقعيت جغرافيايي آن ،در معرض سيل ،زلزله و طوفان قرار دارد كه براي مقابله با اين بلاهاي طبيعي و كاهش تلفات احتمالي ،بايد داراي برنامه مدون بود و سهل انگاري دراين زمينه جبران ناپذير خواهد بود.
دالمن خاطرنشان كرد: طبق آمار ها و بررسي هاي علمي حدود 43 بلاي طبيعي در دنيا وجود دارد كه از اين تعداد بيش از30 بلاي طبيعي هر ساله در كشور ما درحال رخ دادن است كه اين امر بر اهميت آمادگي جامعه براي مواجه با بلاياي طبيعي دلالت دارد.
وي با بيان اينكه لازمه كاهش خسارت و حفظ خونسردي در مواقع بروز حوداث داشتن آگاهي و اطلاعات كافي است، گفت: از اين حيث مدرسه با توجه به توانمندي و جايگاهي كه در جامعه و خانواده ها دارد مي تواند به تبلور اين هدف كمك شاياني كند.ك/3
7198/ 6048