بررسي جايگاه جشنواره فيلم فجر در شوراي عالي انقلاب فرهنگي

تهران- ايرنا- دبير و مدير ارتباطات و اطلاع رساني جشنواره فيلم فجر به دعوت كميسيون هنر شوراي عالي انقلاب فرهنگي با اعضاي اين كميسيون ديدار كردند.

به گزارش ايرنا از ارتباطات و اطلاع رساني سي و چهارمين جشنواره فيلم فجر، محمدحسين ايماني رييس كميسيون هنر شوراي عالي انقلاب فرهنگي در ديدار با محمد حيدري دبير جشنواره فيلم فجر و سيد صادق موسوي مشاور دبير و مدير ارتباطات و اطلاع رساني اين رويداد سينمايي با تقدير از همراهي حجت الله ايوبي رييس سازمان سينمايي با اين كميسيون، بر اهميت جايگاه جشنواره فيلم فجر به عنوان يكي از مهم ترين رويدادهاي فرهنگي هنري كشور تاكيد كرد.
همچنين اعضاي كميسيون هنر شوراي عالي انقلاب فرهنگي متشكل از مهندس محمدرضا جعفري جلوه، حسن بلخاري،محمدحسين نيرومند، دكتراسماعيل آذر، دكتراسلامي، محمد خزاعي، دكتر اميني، دكتر عبدالمجيد شريف زاده، بحث هاي بنياديني درباره چشم انداز جشنواره فيلم فجر در دوره سي و چهارم مطرح كردند.
محمد حيدري نيز در اين ديدار برنامه ها و سياست هاي كلان سي و چهارمين دوره جشنواره فيلم فجر را اعلام كرد و اعضاي كميسيون هنر و معماري شوراي عالي انقلاب فرهنگي، با استقبال از سياست هاي پيش رو، نظرات و پيشنهادات خود را در اين باره مطرح كردند.
سي و چهارمين جشنواره فيلم فجر به دبيري محمد حيدري 12 تا 22 بهمن برگزار مي شود.
فراهنگ**9246**1917