فرماندار كردكوي: شبكه هاي اجتماعي پديده تاثير گذار انتخابات امسال هستند

گرگان - ايرنا - فرماندار كردكوي در استان گلستان گفت: معتقدم شبكه هاي اجتماعي و رسانه هاي نوظهور پديده جديد و از جمله عوامل تاثير گذار در روند نتايج انتخابات اسفندماه امسال خواهند بود.

مجتبي جمالي روز يكشنبه با حضور در خبرگزاري جمهوري اسلامي (ايرنا) مركز استان گلستان اظهار كرد: فعاليت شبكه هاي اجتماعي در دوره هاي گذشته انتخابات حتي رياست جمهوري سال 92 ملموس و جدي نبود اما با گسترش روز افزون تكنولوژي و فراگيري فنآوري هاي تلفن همراه و اينترنت، اين شبكه هاي اجتماعي به ميزان قابل توجهي فراگير و عموميت يافته است.
وي بيان كرد: بايد تلاش كرد از اين فرصت فراهم شده جابه جايي و انتقال سريع اطلاعات براي رونق بخشيدن هر بيشتر به جريان برگزاري انتخابات و حضور گسترده مردم در پاي صندوق هاي راي بهره لازم را برد.
فرماندار كردكوي در ادامه بر ضرورت استفاده بيشتر از ظرفيت رسانه ها تاكيد كرد و گفت: ايرنا به عنوان قديمي ترين رسانه كشور داراي مزيت هاي فراواني است كه بايد از اين امتيازات مناسب براي رساندن پيام مردم به مسئولان و عملكرد دولت و نظام به جامعه بهره برد.
جمالي بيان كرد: برخورداري از امكانات نرم افزاري و سخت افزاري روزآمد، خبرنگاران حرفه اي، سابقه طولاني و درخشان و دقت فراوان در انتشار اخبار از جمله ويژگي هاي خبرگزاري جمهوري اسلامي و وجه تمايز آن با ساير رسانه ها است.
وي گفت: در شرايطي كه بسياري از افراد تحصيل كرده و تاثيرگذار بخش هاي گوناگون حتي در بدنه دولت تفاوت نام و نحوه فعاليت خبرگزاري ها را نمي دانند، ايرنا با اطلاع رساني فعاليت هاي انجام شده مي تواند جاي خود را بيش از هميشه در ميان اقشار گوناگون جامعه باز كند.
فرماندار كردكوي شبكه قوي و سريع پيامكي را از جمله كارهاي مثبت جديد و تاثيرگذار ايرنا عنوان كرد و گفت: بهتر است اين حركت در كنار ديگر اقدامات ايرنا همچون راه اندازي گروه رصد در شبكه هاي اجتماعي بين آحاد جامعه بويژه گروههاي مرجع مردمي توسعه و تعميم يابد.
جمالي همچنين بر لزوم حركت رسانه ها به سمت آگاهي بخشي جامعه تاكيد كرد و گفت: در زمان حاضر فقط در حوزه سياسي تا حدودي اين گونه اطلاع رساني مشاهده مي شود و رسانه ها در ديگر بخش هاي جامعه كوششي براي افزايش دانش و اطلاعات مردم انجام نداده و نمي دهند.
فرماندار كردكوي افزود: بدون ترديد افزايش دانش و آگاهي مردم به عنوان يك ويژگي اساسي و مهم علاوه بر افزايش اعتبار رسانه ها، جامعه را در راه رسيدن به توسعه همه جانبه كمك خواهد كرد.
به گزارش ايرنا شهرستان كردكوي در نزديكي درياي خزر و دامنه ارتفاعات جنگلي گلستان از مزيت هاي نسبي بويژه در حوزه گردشگري برخوردار است.
7331/6203 /1596