توجه به معيشت و رفع محروميت از مناطق دور افتاده اولويت هاي دولت است

بيرجند- ايرنا - فرماندار قاينات گفت: يكي از سياست ها و اولويت هاي دولت تدبير و اميد توجه به معيشت مردم و محروميت زدايي از مناطق محروم و دور افتاده است.

به گزارش روزيكشنبه ايرنا، بهمن كهن ترابي در ديدار با مردم روستاهاي مهموئي، خونيك سفلي و فيروزآباد بخش مركزي قاين در قالب طرح دهگردشي افزود: عزم مديران اين است كه با همدلي و هم پوشاني به دنبال بررسي كارشناسي مسائل و مشكل مردم شهرها و روستاها با رعايت اصل عدالت اجتماعي و بدون هرگونه تبعيض باشند.
وي بيان كرد: بر مبناي اصل رعايت عدالت اجتماعي كليه امكانات و اعتبارات با بررسي دقيق و انجام كار كارشناسي و نياز سنجي واقعي در نزديك ترين و دورترين نقاط شهرستان توزيع مي شود كه نگاه همه مسئولان دستگاه هاي اجرايي بر اين اساس باشد.
وي اضافه كرد: مهمترين سرمايه مردم و مسئولان، صداقت است، دولت تدبير و اميد در مباحث اقتصادي تورم 40 درصدي را در فاصله زماني كمتر از دو سال به زير 15 درصد رساند.
وي بيان كرد: باعث افتخار است در عرصه سياست خارجي اصل سياست تنش زاديي را رياست محترم جمهوري پيگير شد و به سرانجام بسيار خوبي رسيد.
وي اظهار كرد: تدبير دولتمردان به نتيجه رسيد و يكي از مشكلات 12 ساله بين المللي با هدايت هاي مقام معظم رهبري و تدبير رياست محترم جمهوري و تيم مذاكره كننده در فاصله زماني كمتر از دو سال به ثمر نشست .
بهمن ترابي اضافه كرد: همچنين تيم هسته اي ايران توانست در مقابل گروه 1+5 حرف منطقي خود را به كرسي بنشاند و عزت و افتخار را براي ايرانيان داخل و خارج از كشور به ارمغان آورد.
در اين بازديد بخشدار مركزي قاين گزارشي از مشكلات و اقدامات انجام شده بيان كرد.
همچنين دهياران هم به بيان مشكلاتي از قبيل احداث پل زيرگذر براي روستاي مهموئي و فيروزآباد و ساماندهي ورودي روستاي فيروزآباد، احداث ساختمان دهياري، رفع مشكل مردم با منابع طبيعي، كانال كشي آب كشاورزي، مرمت و بازسازي قنات، كمك به مسجد و حسينيه ها و بهره مندي از شبكه ديجيتال را مطرح كردند.
م.ز/2047/