تاكيد معاون وزير بر نهادينه كردن فرهنگ ورزش در جامعه

يزد - ايرنا - معاون فرهنگي و پژوهشي وزير ورزش و جوانان گفت: گسترش فرهنگ ورزش در بين آحاد مردم و جوانان جزو برنامه هاي مهم اين وزارتخانه است .

به گزارش ايرنا سيد عبدالحميد احمدي روز يكشنبه در شوراي عالي ورزش استان يزد افزود: نهادينه كردن رشته هاي مختلف ورزشي با فرهنگ عمومي يك رسالت خطير بر دوش وزارت ورزش و جوانان و ساير فعالان فرهنگي است .
وي ادامه داد: فراهم كردن زمينه نشاط و پويايي آحاد مردم و بخصوص جوانان با برنامه هاي مختلف فرهنگي و ورزشي و تامين سلامت همگان يك وظيفه مهم محسوب مي شود .
معاون فرهنگي وزير ورزش و جوانان اظهار داشت: بايد با برنامه ريزي و انجام فعاليت هاي مناسب در راستاي نشاط در بين خانواده ها و گسترش ورزش اقدامات شايسته صورت گيرد .
احمدي گفت: ترويج فرهنگ تحرك در جامعه و بين مردم براي داشتن سلامتي و نشاط از مسائل مهمي است كه وزارت ورزش و جوانان با همكاري ديگران به دنبال آن است .
وي افزود: براي داشتن جامعه پويا و با نشاط و تقويت انگيزه هاي لازم براي تحرك عمومي و برنامه‌ريزي براي انجام ورزش مستمر در جامعه از ضروريات است .
اين مسئول در ادامه به اهميت و نقش گسترش ورزش در بين دانش آموزان ، كودكان و نوجوانان اشاره و خواستار جديت در اين زمينه شد .
احمدي گفت: گسترش ورزش به يك فرهنگ عمومي و هم افزايي و عزم جدي توسط مردم و مسئولان نياز مبرم دارد و بايد براي تحقق اهداف جدي عمل كرد .
معاون فرهنگي، آموزشي و پژوهشي وزارت ورزش و جوانان در پايان بر اهميت تدوين برنامه هاي مناسب فرهنگي و ورزشي در سطح كشور تاكيد كرد .
احمدي همچنين از فعاليت هاي فرهنگي و ورزشي استان يزد قدرداني كرد .
7536/ 6197