بانك صادرات مهلت افتتاح حساب سپرده گذاران تعاوني منحله ميزان را تمديد كرد

تهران- ايرنا- بانك صادرات اعلام كرد كه مهلت افتتاح حساب سپرده گذاران تعاوني منحله ميزان نزد بانك صادرات ايران تمديد شد.

به گزارش يكشنبه شب ايرنا از بانك صادرات، حدود ٧٥ درصد از سپرده گذاران براي افتتاح حساب(براساس كد ملي) تا امروز(يكشنبه) به باجه هاي بانك صادرات ايران در شعب تعاوني ميزان و نيز شعب بانك صادرات ايران مراجعه نكرده اند و در تماس هاي مكرر خواهان تمديد مهلت افتتاح حساب هستند.
بنابراين براي حل مشكل اين سپرده گذاران، مدت زمان مراجعه براي افتتاح حساب تا دوشنبه 16 آذرماه امسال به مدت يك هفته ديگر تمديد مي شود.
بانك صادرات اعلام كرده، پس از اين تاريخ، با بررسي، ارزيابي و انتقال دارايي هاي ثابت و جاري تعاوني يادشده نسبت به واريز وجوه سپرده گذاران برابر ضوابط اعلام شده از سوي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اقدام و همزمان با واريز وجوه به حساب سپرده گذاران، از طريق پيامك(تلفن همراه) اطلاع رساني مي شود.
به گزارش ايرنا، بانك صادرات اعلام كرده بود مشتريان ميزان مي توانند براي افتتاح حساب از 16 آبان ماه امسال با در دست داشتن اصل شناسنامه و كارت ملي به همراه دفترچه حساب و يا مدارك سپرده گذاري(ميزان)براساس جدول زمان بندي موجود در سايت http://www.bsi.ir به شعب بانك صادرات در استان هاي خراسان رضوي، شمالي و جنوبي و يا شعب تعاوني در شرف تصفيه ميزان مراجعه كنند.
تعاوني اعتبار ميزان از جمله موسسه هايي بود كه در مسير دريافت مجوز از بانك مركزي قرار داشت و حتي برخي مراحل از جمله اخذ سپرده قانوني را نيز طي كرده بود اما به دليل سوء مديريت نقدينگي، اين موسسه دچار مشكل شد.
مشكلات مديريتي و پذيرش ريسك بالا، دليل اين بحران در موسسه ميزان بود و در نهايت بانك مركزي اين موسسه را منحل و بانك صادرات را مسئول پيگيري و پرداخت طلب مشتريان كرد.
اقتصام(1) 9141 ** 2023